Hjem
Forskningskommunikasjon

Fra museets årbøker

Museet ble etablert i 1825 av Wilhelm Frimann Koren Christie. I museets oversikter fra 1889 til 1933 fremkommer det når forskjellige objekter innkommer eller blir preparert hos oss.

Hovedinnhold

1889

 • Konservator Grieg og preparant N. Glimme foretar en 5-ukers tur til Husøen for å samle inn evertebrater og fugler. I årets løp blir det utstoppet og utstilt 15 pattedyr. Blant disse kan man nevne hjort, moskusokse, Rockymountaingeit og kenguru.
 • Fra hvalstenget ved Bildøen 15.april 1889 skaffer museet skjeletter fra Kvitnos, som er blir renset og magasinert på museet.
 • Foster av Phoca vitulina, Phocaena communis, Lagenorhynchus albirostris, Hyperoodon  diodon og Balenoptera rostrata.
 • Skjeletter og anatomiske preparater av Lagenorhynchus albirostris.
 • Hvithåndet gibbon, Siamang, og Lori.
 • Laksestørje funnet drivende død i sjøen ved gården Gjertung pr. Wøkling 23/12-1889.

1890

 • På verkstedet stopper man i årets løp ut 17 pattedyr, blant annet to sjimpanser og to rådyr. Preparantene Glimme og W. Dahl tørker og preparerer lunger og tarmkanal av forskjellige dyr.
 • Skjelett av fullbårent foster av nebbhval fanget den 25.august 1890 ved Kristiansund.
 • Kranium av Nebbhval strandet den 31.august 1890 ved Kvitholmen
 • Løvepar av han og hun byttes til museet fra naturaliehandler E. Deyrolle i Paris. Løvene som ved verdensutstillingen i Paris 1889 fikk gullmedalje, blir utstilt i egen monter ved inngangen til den zoologiske avdeling.
 • Månefisk, Mola mola i gave fra Peder O. Indrehus, Kjelkenes/Florø. Fanget 1. september 1890 ved Indrehus, Gulen i Bremanger.

1892

 • Den zoologiske samlings mest verdifulle forøkelse er et fullstendig skjelett av nordkaperen, kjøpt inn gjennom professor G. A Guldberg. Utkoking, rengjøring og montering av skjelettet foretas på museet. 
 • Av andre større gjenstander trekkes frem en jakokse og en amerikansk struts.

1894

 • En verdifull gjenstand som fremheves dette året er en avstøpning av sjøku, Manatus americanus.
 • Av objekter som er levert tidligere, er nå kenguru og munkesel utstoppet og utstilt på museet.
 • Skjelettet fra kaskelott som kom inn i 1892, blir på grunn av plassmangel ikke montert ennå, men kraniet stilles ut i museets vestibyle.
 • Samlingen av menneskekranier blir komplettert med 13 avstøpninger, slik at alle de viktigste raser nå er representert.
 • Kister med museumsglass blir levert til Kaptein Rasmussen, Kaptein L. Christie, maskinist Berentsen og M. Ekroll, som velvillig har påtatt seg oppgaven å samle inn objekter til museet. Som depositum mottar avdelingen modeller av korall, sjøstjerne, kreps, og noen modeller av nervesystemet hos en del evertebrater.
 • I gave fra Bundtmaker Christian Brandt, blir det mottatt kranier av isbjørn, hund, rev og grevling.
 • Lege L. Grieg leverer et 4 mnd gammelt menneskefoster.

1894-1885

 • Nye utstillingsobjekter er prærieulv, Canis latrans fra Montana USA, gaselle fra Somalia, steinbukk fra Alpene, vannhjort fra Kina, penselsvin fra Madagaskar, sebra fra Sør-Afrika, og krokodille fra Australia.
 • Lammegribbgruppen som nå står i egen monter i 3. etasje blir også utstilt i denne perioden.  - En spisshval som strandet ved Landenæs, kommer hel og uskadet til museet, og det blir laget gipsavstøpninger av hvalens venstre side, og av hodet. Det blir også laget gipsavstøpninger av gråhaien og en ung håbrand. 

1896

 • Brugden blir fanget ved Stolmen den 16.juni, og ettersom man antar at den er i ferd med å dø ut, brukes det store midler på å bevare haien. Med en utgift på over 1000 kroner, bruker preparant Dahl ca tre måneder på utstopping av brugden. Dette er det største utstoppingsarbeidet som noen gang har vert utført ved museet. Brugdens skjelett blir lagt til rens for å kunne utstilles senere.
 • Følgende arter kommer inn til museet: Snøleopard, genette, bjørnemår, ørkenrev, Europeisk klippefår, dugong, maurpinnsvin og varan.
 • Av de tidligere anskaffede objekter, blir gnu, tessabelantilope, okseantilope, kudu, prærieantilope og en amerikansk hjort utstoppet og utstilt i samlingen. Det blir også tatt gipsavstøpninger av sortkveite, pigghå, lampeskate og piggskate.

1897

 • En større samling pattedyr, fugler og krypdyr fra Sør-Afrika kommer inn som gaver fra misjonær Edward Ingebrigtsen. Av de som nå står utstillingen, er blant andre klippegrevling, jordulv, gullmuldvarp, og neshornfugl.
 • I gave fra Dr. Reissek kan nevnes amerikansk hamster, bisamrotte, dverggoffer, pungmuldvarp, flygepungdyr, og kasuar.
 • Det blir laget gipsavstøpninger av laksestørje og berglaks.
 • Som gave fra apoteker Lothe, mottar museet et kjempebeltedyr.
 • Preparanten har renset skjeletter av hvalross, seihval, kaskelott og brugde. Preparant O. Holm assisterer for preparant Dahl i månedene januar-mars ved verkstedet. 

1898

 • En samling utstoppede pattedyr mottas i gave fra buntmaker C. Brandt: orangutang, grevling, jerv, mår, ulv, rev og fjellrev.

1899

 • Fra H. M Andersen bosatt på Madagaskar, mottar museet en fossa, og en samling fugleskinn.
 • Lofothesten er skaffet til museet med assistanse fra landbruksskolebestyrer Nilsen i Bodø.
 • Hvalfostersamlingen prepareres ferdig og stilles ut i firkantete glass. Artene som er representert er vågehval, nise, springer, og spekkhugger.
 • Hvalskjelettene blir i årets løp restaurert.

1900

 • I gave fra Christian Dahl mottar museet en virginiahjort.
 • Fra misjonsprest Edward Ingebrigtsen er det mottas jordulv, toppørn og trappe, samt lysfargede variasjoner av alke, lomvi og gråtrost.
 • I gave fra pariserkomiteen får museet gipsmodeller av hvitfisk, nebbhval, vågehval, seihval, sildehval, blåhval og knølhval i målestokk 1:10. Modellene lages av billedskjærer Ingebrigt Vik. (Modellene var tidligere utstilt i den lille hvalsal, men er nå lagret i tårnsalen).

 

1901

 • Av objekter som kommer inn dette år, er en brugde som den 17.mai ble fanget ved Algerøen hvor den ble flådd og skjelettert ved stranden. Da det ikke lykkes å preparere skjelettet fra brugden som kom inn i 1896, bestemmer man seg heller for å lage en gipsavstøpning av dette. Skjelettet blir montert i et eget stativ, og plassert ved siden av den utstoppede brugden i hvalsalen (Dette gipsskjelettet er nå demontert og lagret i museet).

1902

 • Fra Framekspedisjonens rederi mottar museet moskusokse og polarulv i gave.
 • Et stort eksemplar av klumpfisk blir fanget på Fedje og brakt til museet. Eksemplaret som er 270 cm langt, og måler 312 cm mellom spissene av gattfinne og ryggfinne, er det største hittil kjente eksemplar av denne arten, og et av de største som finnes i noen naturhistorisk samling.

1903

 • Klumpfisken fra Fedje og polarulven blir preparert og utstilt.

1904

 • I den utenlandske fuglesamling blir det utstilt en serie av spitsbergalker og spitsbergtejster.
 • I den utenlandske pattedyrsamling blir en gruppe båndlemen og sibirske lemen utstilt.
 • Snøugle med rede blir utstilt i egen monter.

1905

 • Bikir og pansergjedde blir utstoppet og stilt ut i fiskesamlingen.
 • Lofothesten blir utstoppet og utstilt, og preparant Dahl har blitt assistert av preparant Bjørkli i arbeidet.

1906

 • Hode av en giftslange blir kjøpt inn av midler fra konsul Børs legat.
 • Andre objekter som er kjøpt inn er californiasjøløve, sibirsk villkatt, og malayabjørn.

1908

 • Et meget rikt år når det kommer til anskaffelser av nye objekter. Eksempelvis kan nevnes at den meget sjeldne spisshvalen blir drept ved Puddefjorden, og fraktet til museet.
 • Virveldyrsamlingen har i årets løp hatt en meget rik og verdifull tilvekst med bl.a. Chanco som gave fra ingeniør N. Nicolaysen i St. Petersburg, canadisk trepinnsvin fra Hr. A. Martensgaard, og isbjørnhunn med unge fra buntmaker Brandt.

1909

 • Skinn og skjelett av flodhest er kommet inn fra Lake Naivashai Nairobi. Eksemplaret er i løpet av sommeren stoppet ut og utstilt (Flodhesten blir senere avstøpt i polyester av Gunnar Langhelle og Tore Fredriksen)
 • Chanco og urson blir utstoppet, og hud av kaskelott med merker etter sugeskålene av kjempeblekksprut blir utstilt som spritpreparat.

1910

 • En blåhai fanget på line en mil vest av Solsvik på 200 meters dyp, blir utstilt i hvalsalen.
 • Kongepingvin fra Macquarie Island Sydhavet, i gave fra Sir Ernest H. Shackleton blir utstilt. - Kaptein Larsen, B. s/s ”Victoria” har levert kvelerslange fra Afrika.
 • Av materiale som kom inn i 1909, blir palmetyven nå utstilt (Henger nå i den nye evertebratutstillingen i hvalsalen).

1911

 • Den første delen av det zoologiske materialet fra Michael Sars Atlanterhavstokt, ankommer museet i bearbeidet tilstand.  
 • Tre nyfødte bjørneunger blir levert av godseier F. Treschow, Fritzhus. Dyrene er fra Hogstad skog, og blir utstoppet/utstilt i hiet (Dyrene ble først utstilt sammen med et fotografi av hiet hvor ungene ble tatt, og er nå å finne i ”Magasinutstillingen”).
 • I gave fra Gerdt Sverre Vedeler fra Hamlagrø, mottar museet et klatremusrede som blir utstilt i samlingen.
 • En samling pattedyrskjeletter blir byttet fra det naturhistoriske museum i Paris.
 • Museet kjøper to avstøpninger av fossile menneskeskaller.

1913

 • Vaskebjørn fra Nordamerika og elefantspissmus mottas som gave fra Kaptein Nærø.

1914-1915

 • Det stilles ut penselape, sjakal, blindmus, springmus, og springspissmus.
 • Ved inngangen til de zoologiske utstillinger blir det utstilt to skjeletter av mann og kvinne i hvert sitt skap.
 • Fra midten av mai til midten av juni måned har en av universitetsmuseets preparanter Hr. Tjomsland oppholdt seg ved museet vesentlig for å lære seg påmaling av fisk, og gipsavstøpningsteknikk (En del av fiskene på sprit i hvalsalen kan være malt av Tjomsland).

 

1915-1916

 • Museet mottar dvergmus og pungulv (Pungulven er nå utryddet, og står i dag på magasin).
 • Det blir laget avstøpninger av sei, kloskate og nebbskate.
 • Museet kjøper inn avstøpning av kraniet til kjempepadde Mastodonsaurus giganteus (Dette stod tidligere utstilt i hvalsalen, men er nå lagret på tårnsalen).
 • Det lykkes museet å fatt i et prakteksemplar av kjempeblekksprut som strandet på Lerøen (Austrheim) nord for Bergen. Da kroppen var 1,55m og de lengste fangstarmene 5,6m, var det umulig å utstille kjempen i utstrakt tilstand. Det ble derfor tatt en avstøpning av dyret som nå kan ses i utstillingen. Selve dyret ligger i magasinet på de vitenskapelige samlingene.

1916-1917

 •  Pengegaver fra Grolle Olsen har gjort det mulig å kjøpe en gruppe gorillaer bestående av en voksen han og hun med unge. 
 • Videre kjøpes det inn et ferdigmontert skjelett av gorillahann, en voksen sjimpanse, en lama, samt en argusfasan til fuglesamlingen.
 • Kjøpmann H. Friele har levert et utmerket eksemplar av fingerdyret.
 • Av større innkjøp i år kan man nevne geparden og pandaen.
 • Som gave fra L. Ameln har avdelingen mottatt en ferdigmontert gruppe av kongeørn.
 • Preparant Espevold har vert midlertidig ansatt.

1917-1918

 • Kjempeskjelldyret blir utstoppet og utstilt, sammen med beltedyr og beltemus.
 • Samlingen av menneskeaper er komplimentert av to gibboner utstoppet i karakteristiske stillinger etter direktør Kolderups anvisning.
 • Samlingen av svin er blitt utvidet med ett eksemplar av vortesvinet, samt med en stripet unge av villsvin.
 • Av drøvtyggere kjøper museet inn en dvergbøffel.
 • Det er også kjøpt inn skinn av følgende arter som delvis er under utstopping: Hode av meget stor indisk elefant, skinn og skjelett av indisk tapir, skinn og skalle av amerikansk tapir, dromedar, og guerza-ape.
 • En krets av hesteinteresserte med Hr. Amtsagronom Faleide i spissen har kjøpt den berømte gamle fjordhingst ”Baronen”, og skjenket hele dyret til samlingen. Den vil senere bli utstoppet og oppstilt i samlingen som representant for landsdelens karakteristiske hesteform.
 • Ved hjelp av økonomiske gavemidler er det gjort et meget interessant kjøp. Det store naturaliehandlerfirma Rowland Ward i London, hadde bl.a. til britisk Museum og Musée d’historie naturelle i Paris, laget en rekonstruksjon av dronten. Det lykkes direktør Kolderup å få fatt i et eksemplar som er basert på et maleri av Roelandt Savrey (1626) som finnes i British Museum, samt på enkelte rester av dyret med påsittende bløtdeler, et hode og et beinpar.
 • Ved hjelp av pengegaver fra bl.a. skipsreder Grolle Olsen er det kjøpt inn et stort eksemplar av kjempeskilpadde, og på grunn av størrelsen er det bygget en egen monter til denne.
 • Videre er det kjøpt et stort montert skjelett av missisippialigatoren, og et skjelett av kvelerslange. Eksemplaret som måler 5,20m er montert fullt utstrakt. 

1919-1920

 • I årets løp er utstilt eksemplar av serval.
 • Eldre eksemplarer av klapperslange og tigerslange er blitt restaurert.
 • Dr. H. Engelsen som arbeider som lege i Egypt og Sudan, har begynt å samle for museet. Han har muligheter for å besøke områder som ellers er lukket for europeere, og vil sannsynlig kunne samle inn verdifulle naturalier til museet.

1920-1921

 • Objekter innsamlet av Dr. H. Engelsen i Sudan, er nå ankommet museet. Av større arter kan nevnes en del antiloper, skinn og skalle av vannbukk Cobus defassa, reedbuck Redunca redunca, tiang Damaliscus tiang og hvitøret kob Cobus leucotis, samt skinn og skalle fra det sjeldne hvite neshorn. Engelsen har også skaffet 2 skaller av en sentralafrikansk sjimpanseart, skutt 300 m nord for sitt hittil kjente utbredelsesområde. Til fuglesamlingen har han bl.a. levert slangehalsfugl.
 • Hele fuglesamlingen er blitt restaurert av preparant Dahl. 
 • Ved bytte med zoologisk museum i Kristiansand, er det skaffet en australsk hund, Canis dingo.
 • Plassmangelen ved museet begynner nå for alvor å gjøre seg gjeldende. Innkommet materiale må vente på utstopping, da det ikke lenger finnes muligheter og plass til å utstille det. Dette materialet må derfor dessverre magasineres.

1921-1922

 • Til den eksotiske fuglesamling er det stoppet ut silkehegre, båtnebb og australsk ibis.
 • Av skinn innkjøp fra Rosenberg i London er det stoppet ut fiskeugle, pisangæder, trallegallahøne, fettfugl, klippefugl, hamrer, kjempeisfugl, maorihøne, trehakker, løvhyttefugl, og trehærfugl.
 • Museets samlinger har blitt forevist bl.a. H. M. Dronningen og H. K. H Prinsregenten av Holland med følge.

1922-1923

 • Preparantene påbegynner arbeidet med å utstoppe det hvite neshornet.
 • Museet har kjøpt en ferdigmontert utgave av missisippialigatoren.

1923-1924

 • Fullført utstoppingen av det hvite neshornet.

1926

 • Museet gjør innkjøp av mange ferdigmonterte preparater: Mandrill, ullhåret ape, og korthalet ape (sistnevnte preparert her ved museet).
 • Det er også gjort en rekke innkjøp til utstillingen av en del slanger, og dessuten er øglesamlingen blitt supplert med utstoppede kameloner, og en krageøgle. Videre er det kjøpt en del monterte eksemplarer av skilpadder, og en brillekaiman.
 • Den store havålen i hvalsalen blir støpt, og Konservator Johansen arbeider med fargelegging av dyrene i krypdyrsamlingen.

1927

 • Til utstillingen er det i år kjøpt inn ferdigmonterte eksemplarer, av havlvaper Lemur rufifrons og Propithecus verreauxi, og den sore kapivaren.
 • Videre er det skaffet et utsoppet eksemplar av Amazondelfinen, og dens skjelett.
 • Et ferdigmontert eksemplar av åtselgribb kjøpes inn til fuglesamlingen

1928-1929

 • Fuglesamlingen flyttes til 3. etasje.
 • Til utstillingen har man bl.a. kjøpt inn mankeulv i ferdig utstoppet stand.
 • Til fugleutstillingen er det etter styrerens opphold i Tyskland innkjøpt følgende arter ferdig utstoppet: Marabustork, japansk kjempetrane, aniuma, og trompeterfugl, liten veverfugl (han og hun) og rede, kolibri (han og hun) med rede, og paradisfugl.
 • Til krypdyrsamlingen blir det dette året anskaffet et 5,6m langt eksemplar av anaconda, og et eksemplar av frynseskilpadden.
 • Kappebavian innkjøpt for senere montering, og en samling av fot- og nebbtyper er klar for utstilling.

 

1930

 • Ansettelse av ny preparant har gjort det mulig å nå ta fatt på utstopping av større pattedyr, og det er påbegynt preparasjon av en fjordhest.
 • På grunn av sykdom søker preparant William Dahl om avskjed fra sin stilling ved zoologisk avdeling fra 1.mars 1930. I den ledige stilling blir Karl Ernst Jakobsen ansatt.
 • Av tidligere innkjøp er kjempeoter og trekenguru nå montert.
 • Den eksotiske fuglesamling er bl.a. forøket med satyrfasan, kjemperikse lyrehale og skjelett av hoazin. 
 • Man har også montert ferdig nebb- og fotutstillingen (Finnes nå i den eksotiske fuglesamlingen i 3.etg).

1931

 • Fjorhesten ”Baronen” blir ferdigmontert.
 • Et annet omfattende arbeid har vært å remontere samlingens afrikanske elefant.
 • I den systematiske samling har man bl.a. utstoppet og stilt ut geparden.
 • Fra zoologisk museum i Oslo har man mottatt et skinn av den sjeldne rosenmåken fra Roald Amundsens samlinger.
 • Det er også innkjøpt et ferdigmontert eksemplar av nesehornsleguan til krypdyrsamlingen.

1932-1933

 • Museet blir angrepet av ”den australske tyvbillen” (Ptinus tectus) som spredte seg fra byens tørrfisklager. I museet ble bardene som opprinnelig satt på de opphengte hvalskjelettene angrepet, og herfra spredte billen seg videre og angrep de fleste skap i fuglesamlingen.
 • Når det gjelder pigghuder og krepsdyr, har museet gått over til å stille objektene ut i tørket tilstand, malt i sine naturlige farger Dette arbeidet er utført av Fru Therese Brinkmann. - Rosenmåken blir montert til den eksotiske fuglesamlingen, og en fregattfugl er utstoppet i flygende stilling og utstilt i egen monter