Hjem
Forskningskommunikasjon
Undervisningsopplegg

Hvalen, plasten og mennesket

Natur og Kultur. Mellomtrinnet.

Hovedinnhold

"Hvalen, plasten og mennesket” er et undervisningstilbud fra Universitetsmuseet i Bergen, med utgangspunkt i utstillingen #Plasthvalen. Utstillingen bygger på funnet av en blekhodenebbhval på Sotra i 2017. Denne hvalarten hører ikke til i våre farvann, og oppholder seg vanligvis på store dyp. Da forskere fra Universitetet i Bergen åpnet hvalens buk, ble de overrasket av å finne at den hadde magen full av plast. Hvalen ble en mediesensasjon, og satte problematikk rundt plastforsøpling på dagsorden verden over.  

I løpet av undervisningsopplegget vil elevene få utforske flere ulike utstillinger i museet. Gjennom observasjon, refleksjon og praktiske øvelser knyttet sammen gjennom den tematiske rammen, vil elevene få innsikt i og erfaring med forskning innen flere fagfelt. I felleskap vil de få reflektere over tema som bærekraft, miljøbevissthet og sin egen rolle i større sammenhenger. Målene for undervisningsopplegget er forankret i læreplanenes kompetansemål. 

Varighet: 1.5 time
Antall: maks 25 elever
Oppmøte: vestibylen på Naturhistorie: Muséplassen 3

Bestilling av plass på undervisningsopplegg åpner 15. september – Velkommen til oss!