Hjem
Forskningskommunikasjon
utstilling

Hører hjemme på museum

Museer er fylt med gjenstander. Disse objektene anses som så viktige, at de bevares i museer som vår felles kultur- og naturarv, som igjen er en viktig infrastruktur for forskning i nåtid og fremtid. 

Hører hjemme på museum
Foto/ill.:
UM, Åshild S. F. Thorsen

Hovedinnhold

- Det hører hjemme på museum!

I dagligtalen brukes frasen om gjenstander og holdninger som oppfattes som utdaterte, støtende og i konflikt med nåtidens verdier. Betyr det at samfunnet oppfatter museer som nøytrale oppbevaringsplasser som pasifiserer materiale som er ladet og utrygt? Er museer fortidens lagringsplass? Det mener ikke Universitetsmuseet. 

Etiske refleksjoner

Universitetsmuseet problematiserer noen av gjenstandssamlingene ut ifra vår tids etiske forståelse og innsamlingspolitikk. Ta del i museets refleksjoner når vi de drøfter hva som hører hjemme på Universitetsmuseet i 2021.  

Sjimpanse på sprit

Utstillingen viser frem gjenstander og objekter fra flere av museets samlinger, fra de naturhistoriske så vel som de kulturhistoriske samlingene. Blant annet stilles det ut en sjimpanse på sprit som den unge Fridtjof Nansen byttet til seg i Hamburg i 1886. På Nansens tid var denne type objekter viktige referanser i en verden med mindre informasjon og færre referansebilder. Men er det fortsatt greit å stille ut og samle på dyr i 2021?

Er gjenstander fra før og etter reformasjonen like viktige?

Hvilke deler av kulturhistorien er så viktig at den skal inn på museet? I dag er alle gjenstander fra før 1537 innleveringspliktig. Hva gjør vi da med funn fra 1600-tallet, er det ikke viktig for den nasjonale kulturarven? Gjennom et kritisk blikk på egen samling og samlingspraksis lar vi publikum få delta i diskusjonen om hva de synes universitetsmuseet skal ha i samlingene.


I utstilling medvirker:

 1. Jenny Smedmark, førsteamanuensis botanikk
 2. Terje Lislevand, førsteamanuensis ornitologi  
 3. Camilla C. Nordby, forvaltningsleder  
 4. Anne Karin Hufthammer, professor osteologi  
 5. Nils Anfinset, professor arkeologi  
 6. Melanie Wrigglesworth, arkeologi, samlingsforvaltning  
 7. Knut Rio, professor sosialantropologi  
 8. Frode Storaas, professor sosialantropologi  
 9. Eli Kristine Økland Hausken, museolog

Utstillingen er produsert av Avdeling for forskningskommunikasjon.

 1. Marit Kjeksrud Amunden, prosjektleder
 2. Åshild Sunde Feyling Thorsen, kurator
 3. Reece Whitehead, utstillingstekniker
 4. Mattias Arvastsson, senioringeniør IT/AV
 5. Jan I. Ellertsen, senioringeniør IT/AV