Hjem
Forskningskommunikasjon
Utstilling

Vår porøse verden

Nesten alt vi omgir oss med, inneholder porer: steinen du trår på, møbelet du sitter på, og til og med hjernen din er porøs. I utstillingen Vår porøse verden viser forskere ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet hvordan vi kan nyttiggjøre oss porene for å løse noen av de virkelig store utfordringene vi står overfor – som verdens klimakrise.

Illustrasjon for utstillingen, som viser en hånd som holder et forstørrelsesglass over jordkloden. Gjennom forstørrelsesglasset ser vi porer.
Foto/ill.:
Maren L. Knutsen, Overhaus AS

Hovedinnhold

En porøs verden 

Porøse medier omgir oss på alle kanter, men er et begrep svært få er kjent med. Hvor og hvordan porøse medier opptrer og fysikken bak, er relevant for oss alle og involverer en rekke fag. Både menneskeskapte og naturlige materialer inneholder porer. Dette nyttiggjøres i naturen, industrielt, og medisinsk.  

Ved å forstå hvordan porene de fungerer, kan vi nyttiggjøre oss materialenes egenskaper på stadig nye måter. Stortinget har vedtatt at Norge skal lagre CO2 i porøse medier som et ledd i å møte klimakrisen. Men hvordan kan vi lagre en klimagass forsvarlig?   

Lagring av CO2 

Forskere ved Universitetet i Bergen jobber nå med å finne ut hvordan CO2 kan lagres på en god og sikker måte. I utstillingen Vår porøse verden får publikum bli kjent med forskningseksperimentet Fluid Flower: en forskningsrigg som viser hvordan karbon vil oppføre seg når det lagres i porøse bergarter under havbunnen. Riggen står i kjelleren på museet under utstillingsperioden, og brukes aktivt til forskningen på karbonfangst og lagring.  

Forskningen vil snart bli omgjort til praksis gjennom prosjektet Northern Lights. Allerede fra 2024 skal CO2 lagres i energiparken utenfor Øygarden.  

Klimaredningen

Professor Jan Martin Nordbotten forklarer strømningsriggen Fluid Flower som nå kan ses på Universitetsmuseet, Naturhistorie.

Produsent:
UiB

Geologi, fysikk, matematikk - og hjerneforskning 

Vår porøse verden bygger på den pågående tverrfaglig forskningen om porøse medier ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Forskerne arbeider med grunnleggende forståelse av geologiske prosesser som skaper porøse bergarter, utfører fysiske målinger og eksperimenter, samt løser matematiske ligninger som beskriver flyt og transport i porøse medier.  Denne forskningen brukes også til å forstå hjernen som et porøst medium og vil biForskeredra til at forskerne kan få ny kunnskap om hjernesykdommer.  

Forskere og bidragsytere  

Ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet er det flere pågående forskningsprosjekter om porøse medier. Denne utstillingen er et tverrfaglig samarbeid og viser noen av forskningsprosjektene. Utstillingen er produsert av Universitetsmuseet i Bergen i samarbeid med Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.