Hjem
Forskningskommunikasjon
Undervisningsopplegg

Hvorfor Moses har horn

Undervisningsopplegg på Universitetsmuseet Kulturhistorie for videregåendetrinn

moses med horn
Foto/ill.:
Bjørn Bøe : UM

Hovedinnhold

Avdekk glemt kunnskap og fortidens gåter!  
 

Universitetsmuseet i Bergen inviterer elever ved videregående skole til å utforske den unike Kirkesamlingen ved hjelp av symboler og attributter. I undervisningsopplegget ”Hvorfor Moses har horn” ligger fokuset på kildekritikk og kontekstforståelse.
Elevene vil utføre praktiske oppgaver som gir dem en spennende innføring i middelalderens bruk av symboler. Uten kunnskap om datidens rike bruk av symboler, gester og attributter, fremstår Kirkesamlingen gjerne som vakker, men utilgjengelig.
Elevene skal lære å lese kirkekunsten, de vil bli utfordret til å rette et kritisk blikk på kilder og på hvordan religiøse tema og symbol blir brukt og presentert av ulike tradisjoner. 

 

Påmelding

NB! påmelding åpner dersom det blir mulig å gjennomføre opplegget.

 

Kontakt

Dersom du har spørsmål eller tilbakemeldinger ta kontakt på skole@um.uib.no