Hjem
Forskningskommunikasjon
Undervisningsopplegg

Fra villdyr til husdyr

Undervisningsopplegg barnetrinnet

grafikk av helleristninger av hjortedyr
Foto/ill.:
Bjørn Bøe : UM

Hovedinnhold

Kvifor er somme dyr tamme, medan andre er ville? 

Kvifor byrja enkelte dyr å leva saman med menneska?

Bli med på ei reise gjennom tida, frå steinalderen til i dag. Bli kjend med nokre av dei dyra som har betydd mest for menneska, og opplev menneska si forteljing med husdyra sine blikk.

Måla for  undervisningsopplegget er forankra i kompetansemåla i læreplanane. 

 

Kontakt

Dersom du har spørsmål eller tilbakemeldinger ta kontakt på skole@um.uib.no