Hjem
Forskningskommunikasjon
Undervisningsopplegg

Fra villdyr til husdyr

Undervisningsopplegg barnetrinnet

grafikk av helleristninger av hjortedyr
Foto/ill.:
Bjørn Bøe : UM

Hovedinnhold

Kvifor er somme dyr tamme, medan andre er ville? 

Kvifor byrja enkelte dyr å leva saman med menneska? Bli med på ei 

reise gjennom tida, frå steinalderen fram til mellomalderen. Bli kjend med nokre av dei dyra som har betydd mest for menneska, og opplev menneska si forteljing med husdyra sine 

blikk. “Frå villdyr til husdyr” er eit undervisningstilbod frå Universitetsmuseet i Bergen som utforskar korleis husdyra kom inn i menneska sine liv.
Utgangspunktet er dei permanente utstillingane i Universitetsmuseet – Kulturhistorie. Elevane vert inviterte til å reflektere over emne som berekraft, miljømedvit og si eiga rolle i større samanhengar.  

Måla for  undervisningsopplegget er forankra i kompetansemåla i læreplanane. 

 

Påmelding

NB! påmelding åpner dersom det blir mulig å gjennomføre opplegget.
MULO - MuseumsLosen

Kontakt

Dersom du har spørsmål eller tilbakemeldinger ta kontakt på skole@um.uib.no