Hjem
Forskningskommunikasjon
Undervisningsopplegg

Normalitetsmaskinen

Undervisningsopplegg ungdomstrinnet, VGS

utstillingen skeive Kulturår
Foto/ill.:
Bjørn Bøe : UM

Hovedinnhold

Hva er normalt, og hvem bestemmer det? 
 

«Normalitetsmaskinen: Hva er normalt, og hvem bestemmer det?» er et undervisningsopplegg fra Universitetsmuseet i Bergen, med utgangspunkt i utstillingen “Skeive kulturår”.  

3. juni 2022 åpnet museet utstillingen «Skeive kulturår» som en del av markeringen av at det er 50 år siden paragraf 213 ble opphevet, og at seksuelle handlinger mellom menn ikke lenger var forbudt i straffeloven. I undervisningsopplegget utforsker elevene problemstillinger knyttet til hvorvidt og hvordan forskning har bidratt til både å normalisere og å problematisere seksualitet, kjønn og kjærlighet.   

Vi tar i bruk praktiske, utforskende og estetiske arbeidsmåter for å skape rom for dialog og refleksjon rundt viktige temaer som kjønnsidentitet, mangfold og hvordan vår språkbruk påvirker oss.   

Undervisningsopplegget er forankret i læreplanens kompetansemål, verdigrunnlag og det overordnete temaet Folkehelse og livsmestring.  

 

kontakt

Dersom du har spørsmål eller tilbakemeldinger ta kontakt på skole@um.uib.no