Hjem
Forskningskommunikasjon
Undervisningsopplegg

Hvalen, plasten og mennesket

Undervisningsopplegg ungdomstrinnet, VGS

grafikk av plasthvalens skjelett
Foto/ill.:
Siri Skretting Jansen, UM

Hovedinnhold

Hva skjedde egentlig med «plasthvalen», og hva har det med oss å gjøre? 


 “Hvalen, plasten og mennesket” er et undervisningstilbud fra Universitetsmuseet i Bergen, med utgangspunkt i utstillingen #Plasthvalen. Utstillingen bygger på funnet av en blekhodenebbhval på Sotra i 2017. Denne hvalarten hører ikke til i våre farvann, og oppholder seg vanligvis på store dyp. Da forskere fra Universitetet i Bergen åpnet hvalens buk, ble de overrasket av å finne at den hadde magen full av plast. Hvalen ble en mediesensasjon, og satte problematikk rundt plastforsøpling på dagsorden verden over. 

I løpet av undervisningsopplegget vil elevene få utforske flere ulike utstillinger i museet. Gjennom observasjon, refleksjon og praktiske øvelser knyttet sammen gjennom den tematiske rammen, vil elevene få innsikt i og erfaring med forskning innen flere fagfelt. I felleskap vil de få reflektere over tema som bærekraft, miljøbevissthet og sin egen rolle i større sammenhenger.  Målene for undervisningsopplegget er forankret i læreplanenes kompetansemål. 

 

Kontakt

Dersom du har spørsmål eller tilbakemeldinger ta kontakt på skole@um.uib.no