Hjem
Forskningskommunikasjon
Undervisningsopplegg

Spor av evolusjon

Hvordan kan forskning i museer gi svar på store spørsmål?

grafikk av hval
Foto/ill.:
Haltenbanken/UiB

Hovedinnhold

Hvordan kan vi vite at evolusjonsteorien stemmer? 

Evolusjonsteorien forteller oss at alle levende skapninger er i slekt med hverandre, og utviklet seg fra en felles opprinnelse. Hvordan kan vi være så skråsikre på at det stemmer? Hva er bevisene for det? 

I museets ærverdige Hvalsal skal elevene gå i rolle som forskere fra ulike fagfelt. Med utgangspunkt i hvalens utvikling skal de selv teste ut bevis for evolusjonsteorien. Funnene fra de praktiske aktivitetene legges frem for de andre gruppene, og sammen reflekterer vi over vitenskapelig metode, utviklingslæren, og biologisk mangfold. 

 

Påmelding

Kontakt

Dersom du har spørsmål eller tilbakemeldinger ta kontakt på skole@um.uib.no