Hjem
Forskningskommunikasjon

Årbok for Universitetsmuseet

Universitetsmuseets årbok for 2019 kan du lese både i trykt og digitalt format. Hovedtemaet i 2019 er "Røtter". Forfatterne kommer fra Universitetsmuseet og andre fagmiljø både innenfor og utenfor Universitetet i Bergen.

Årboken 2019 Røtter
Røtter: Les om blant annet hvalene som henger i taket på Universitetsmuseet Naturhistorie
Foto/ill.:
UM/Haltenbanken

Hovedinnhold

Du kan lese den digitale utgaven her eller få kjøpt trykksaken er i museumsbutikken på nett eller i resepsjonen ved museet. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen er en populærvitenskapelig publikasjon med ulike artikler om museets virksomhet natur- og kulturfeltet.  Årbøkene fører videre en gammel  formidlingstradisjon helt tilbake til da museet ble etablert.