Hjem
Forskningskommunikasjon

Ungdomstrinnet

Hovedinnhold

 

Våre pedagogiske opplegg tilrettelagt for ungdomstrinnet tar alle utgangspunkt i gjeldende læreplaner.

Oppleggene bruker forskjellige arbeidsmetoder metoder og virkemidler, for å stimulere barns ulike måter å lære på. Elever skal ikke være passive under et besøk hos Universitetsmuseet, men aktive i sin egen læring.

I våre forskjellige undervisningsopplegg legges det stor vekt på at elevene skal få en forståelse for hvordan kunnskap skapes.

 

<Alle skoletilbud