Hjem
Forskningskommunikasjon
Undervisningsopplegg

Hvorfor har Moses horn

Religion og etikk, Norsk, Historie, Historie og filosofi

Hovedinnhold

Avdekk glemt kunnskap og fortidens gåter!

Universitetsmuseet i Bergen inviterer elever ved videregående skole til å ta del i avdekkingen av glemt kunnskap og fortidens gåter i den unike Kirkesamlingen ved hjelp av symboler og attributter.

I undervisningsopplegget ”Hvorfor har Moses horn?” ligger fokuset på kildekritikk og kontekstforståelse. Elevene vil utføre praktiske oppgaver som gir dem en spennende innføring i middelalderens bruk av symboler. Uten kunnskap om datidens rike bruk av symboler, gester og attributter, fremstår Kirkesamlingen gjerne som vakker, men utilgjengelig. Elevene skal lære å lese kirkekunsten, de vil bli utfordret til å rette et kritisk blikk på kilder og på hvordan religiøse tema og symbol blir brukt og presentert av ulike tradisjoner.

Målgruppe: Elever i den videregående skole
Fag: Religion og etikk, Norsk, Historie
Varighet: 1 time
Oppmøte: Vestibylen på De kulturhistorisk samlinger
Antall: 30 elever + lærer
 

Bestilling av plass på undervisningsopplegg åpner 15. september – Velkommen til oss!