Hjem
Forskningskommunikasjon

Fra villdyr til husdyr

Kulturhistorie, barnehage, 1. - 4. trinn.

Hovedinnhold

Kvifor er somme dyr tamme, medan andre dyr er ville? Kvifor byrja enkelte dyr å leva saman med menneska?Universitetsmuseet inviterer barnehagebarn og skuleelevar til å utforske kvifor enkelte dyr byrja å leva saman med menneska. Bli kjend med nokre av dei dyra som har betydd mest for menneska, og opplev menneska si forteljing med husdyra sine blikk.

Målgruppe: Barnehage, 1. - 4. trinn
Oppmøte: Vestibyla på Kulturhistorie
Varigheit: omlag 45 min.
Antal: maks 30 i følgje med vaksne.


Bestilling av plass på undervisningsopplegg åpner 15. september – Velkommen til oss!