Hjem
Forskningskommunikasjon

Hvor kommer dyrene fra?

Den zoologiske samlingen ved Universitetsmuseet i Bergen består av en rekke dyr fra hele verden.

Hovedinnhold

En stor del av utstillingsobjektene som i dag finnes på De Naturhistoriske samlinger, ble skaffet til veie i perioden 1860-1910. I løpet av 1930-årene kom det meste av det utenlandske materialet til museet. De originale journalene over samlingene som starter i 1850, har svært sparsomme opplysninger, og enkelte kan være vanskelige å tyde. Den første museumsjournalen som dekker perioden fra 1850-1868, kan man se at det er lagt vekt på hvem som har skaffet til veie objektene, heller enn hvor de kommer fra/hvordan de er laget. Enkelte steder er det notert om preparatene er ”kjøpt” eller ”byttet”, men ikke hvem objektet er kjøpt av, eller hva objektet ble byttet mot.

Museets årbøker
Bergen Museums årbøker kan imidlertid være en god kilde om man vil finne ut mer om objektenes opprinnelse. Årbøkene kom første gang ut i 1884 under tittelen ”Bergen Museums årsberetninger”. Beretningene inneholder mindre avhandlinger fra museets vitenskapelige arbeid, samt lister over gjenstander som er kommet inn til museet det aktuelle år. I de fleste tilfeller er det oppgitt hvor objektene stammer fra, og hvem som har samlet dem. Det blir i de fleste tilfeller også gitt opplysninger om gjenstandene er kjøpt, byttet eller mottatt som gave. Fra 1891 kalles publikasjonen for Bergen Museums årbok, og under er gitt eksempler på hvilke opplysninger man kan finne om objekter i dagens publikumssamling:

Fra museets historie - innkomne gjenstnader og preparering 1889-1933

Det fortelles:

 • Det fortelles at den utstoppede Okapien, som er det siste av de store landpattedyrene vitenskapene registrerte, skulle være en gave til Tsar Nicholai II av Russland i 1917. Den ble av en eller annen grunn sittende fast i tollen i Norge. Mens eksemplaret sto fast i tollen, kom den Russiske revolusjon. Etter den var der ingen Tsar lenger. Etter noen år kjøpte Universitetsmuseet i Bergen inn eksemplaret som nå står utstilt i den eksotiske dyresamlingen.
  • Det fortelles også at kjempeblekkspruten, som kan sees i Hvalsalen, har dratt en voksen mann 50 meter bort under havoverflaten før den slapp taket. Mannen overlevde og slektningene hans besøkte museet i 2006 for å se det avstøpte dyret.
  • De eneste autentiske delene av museets store hvite nesehornet var ørene og hornet. Til museets store skrekk ble det for en del år siden oppdaget at hornet var stjålet og erstattet med et grått plastrør. Det er nå laget en avstøpning, men det ekte hornet er tapt.

   Kilder:

   • Bergen Museums Årbøker 1889-1933
   • Museumsprotokoll 1850-1883
   • Naturhistorisk Museum - Innstilling fra Plankomitéen for den gamle museumsbygning, 1983
   • Ole Mauseth: Prepareringsteknikk, 2001.
   • Bergens Tidende: Godbiter fra samlingene.