Hjem
Forskningssenter for søvn, arbeid og helse

Et tverrfaglig forskningssenter ved UiB

Forskningssenter for søvn, arbeid og helse (FoSAH) består av flere av Norges mest fremtredende forskere på sammenhenger mellom søvn, helse og prestasjoner i arbeidslivet. Forskningen i senteret er nyskapende og kjennetegnet av innovativ metodebruk og høy kvalitet. Vår visjon er «Bedre ytelse og helse gjennom god søvn».

Hovedinnhold

Bedre ytelse og helse gjennom god søvn

I Norge anslår vi at omtrent en tredjedel av den voksne befolkning rapporterer søvnproblemer, og minst en av ti er plaget av alvorlige og langvarige søvnproblemer (kronisk insomni). God søvnkvalitet og tilstrekkelig søvnlengde har avgjørende betydning for helsen vår og hvordan vi yter. Søvn påvirker blant annet hukommelse, konsentrasjonsevne, beslutninger, risiko for feilhandlinger og ulykker, fysisk og mental ytelse samt psykisk og somatiske helse.

Virksomheter som har kontinuerlig drift eller tilbyr varer og tjenester døgnet rundt krever ofte bemanning utover vanlig arbeidstid. Særlig servicenæringen er viktig for mange lands økonomiske vekst. Det innebærer at stadig flere arbeider utenfor ordinær arbeidstid, noe som omfatter rundt 800 000 nordmenn. Noen mestrer skift- og turnusarbeid godt, mens andre opplever at det for eksempel er vanskelig å fungere på arbeid om natten eller å sove etter endt nattarbeid. Noen kan også slite med dagarbeid, særlig når vakten starter tidlig, eller med å få sove etter kveldsarbeid. For noen er liten tid til hvile mellom to skift et problem. De som arbeider skift tvinges ofte til å være i aktivitet når kroppen er innrettet mot å sove, og de må ofte sove når kroppen er programmet for våkenhet og aktivitet. Skiftarbeid og uregelmessig arbeidstid er assosiert med negative helseutfall, der søvnproblemer er det mest vanlige problemet.

For å unngå negative effekter på ytelse, sikkerhet og helse er det derfor et stort behov for mer kunnskap om søvn, arbeidstid og hvordan individuelle og organisatoriske faktorer kan bidra til best mulig tilpasning til skiftarbeid og ytelse. Forskningssenter for søvn, arbeid og helse er, med sin tverrfaglige sammensetning og lange erfaring innenfor fagfeltet, en solid bidragsyter til ny og anvendt kunnskap om sammenhengene mellom søvn, helse og prestasjoner i arbeidslivet.