Hjem
Faglig-pedagogisk dag
Velkommen til Universitetet i Bergen

Program Faglig-pedagogisk dag 2020

Her på programsidene for Faglig-pedagogisk dag 31. januar 2020 finner du time for time-program, samt tematisk oversikt. Trykt program er sendt ut til skolene, og er også tilgjengelig på campus selve dagen. Vi gjør oppmerksom på enkelte programendringer.

Faglig-pedagogisk dag 2019
Universitetet i Bergen ønsker lærere og andre ansatte i skolen velkommen til Faglig-pedagogisk dag fredag 31. januar 2020
Foto/ill.:
Eivind Senneset, UiB

Fagfornyelsen og tverrfaglige tema i de nye læreplanene er sentralt i årets program, med en rekke ulike bidrag fra flere ulike fagdisipliner og flerfaglige forskningsprosjekter. 

Bli med inn på museet! 

I år er vi veldig glad for å gi dere muligheten til å besøke det nyåpnede Universitetsmuseets avdeling for Naturhistorie. Vi inviterer med på særskilt omvisning i museet, og et eget foredrag om museets skole- og undervisningsressurser

Universitetsbiblioteket har en rekke unike kilder til kunnskap og læring og i år er alle bidragene lagt til Spesialsamlingene i HF-bygget, Haakon Sheteligs plass. 

Påmelding til enkelte programposter

Vi starter med de første programpostene kl. 09.15 og er ferdige til kl. 15.00. De fleste bidragene varer 45 minutter, noen opptil 90 minutter. Noen av programpostene er kurs eller workshops med 2-3 timers varighet som krever særskilt påmelding. Du finner lenke til påmelding sammen med omtalen under hvert av disse.

Omvisningene i Universitetsmuseets Naturhistoriske samlinger er fullbooket og vi har også lang venteliste. Dersom noen melder seg av omvisningen vil de som står på venteliste får beskjed om eventuell plass.

Enkelte programposter vil foregå på engelsk, dette står markert i programmet.

Programendringer - oppdatert 30. januar

EKSTRA:

Vi har fått et ekstra foredrag, som ikke står i det trykte programmet: Jusbygget, seminarrom F kl. 13.15 - 14.00:
CCBIO tilbyr populærvitenskapelig teater ut i skolen: Kristine Kreftcelle - Kroppens Sosiopat

AVLYSNINGER:

Følgende programposter må desverre gå ut av programmet: 

09.15: UiB i Media City Bergen: Hvordan lykkes med utdanning, forskning og innovasjon gjennom samarbeid? v/ professor Ole Johan Mjøs, Seminarrom E, Studentsenteret

12.15: Navn på gater og smau i Bergen. Fra Knøsesmauet til Bruskedalsreset v/ førsteamanuensis emeritus Ole-Jørgen Johannessen og førsteamanuensis Ivar Utne, Auditorium E, Sydneshaugen

12.15: Svartelistede planter som ressurs v/ stipendiat Siren Elise Wilhelmsen, Universitetsaulaen

12.15: Verdensretorikk: Europeisk tradisjon og globalt perspektiv v/ universitetslektor Amund Børdahl, Auditorium Q, Sydneshaugen

13.15: Siste nytt om NAV-saken v/ stipendiat Eivind Marienborg, Seminarrom D på Jusbygget. 

13.15: Jon Fosses roman "Det andre namnet" (2019) lest i lys av Fosses egen poetikk anno 2015 v/ universitetslektor emerita Ingrid Nymoen, Auditorium E, Sydneshaugen skole

ROMENDRING:

Matematiske animasjoner med GeoGebra kl. 09.15-12.00 er flyttet fra Realfagsbygget til Seminarrom 3, Jusbygget.

BYTTE AV TIDSPUNKT:

Vi må desverre bytte om tidspunkt for to av forelesningene om litteratur og virkelighet i nordisk litteratur. Dette gjelder: 

Virkelighetslitteraturen i Norge. Særtrekk og utviklingslinjer v/ førsteamanuensis Frode Helmich Pedersen 
Nytt tidspunkt: 10.15 - 11.00 (opprinnelig 13.15 - 14.00)
 

Virkelighetsfremstilling i et utvalg av 1700-tallets litteratur v/ stipendiat Are Bøe Pedersen
Nytt tidspunkt: 13.15 - 14.00 (opprinnelig 10.15 - 11.00):

 

Program -  time for time

09.15 

Jusbygget: 
Auditorium 1Hvordan motivere skoleelever til bedre innsats?
Professor Åge Røssing Diseth, Institutt for pedagogikk
Auditorium 2Framtida er elektrisk
Kristin Guldbrandsen Frøysa, energidirektør ved UiB
Auditorium 4Bio-uorganisk kjemi - metallbaserte legemiddel
Professor emeritus Einar Sletten, Kjemisk institutt
Seminarrom 3Matematiske animasjoner med GeoGebra
Førsteamanuensis Christoph Kirfel, Matematisk institutt

09.15 - 12.00 - flyttet fra opprinnelig oppsatt på Realfagsbygget
Påmelding her
Seminarrom DVoldtektsstraffebudet
Professor Jørn Jacobsen, Det juridiske fakultet
Seminarrom E    Algoritmisk tenkning og programmering i matematikkfaget
Førsteamanuensis Johan Lie, Matematisk institutt
Sydneshaugen skole: 
Auditorium AFagfornyinga - kjerneelement i norskfaget:
Kjerneelementa språket som system og moglegheit og språkleg mangfald

Professor Endre Brunstad,
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier
Auditorium BKvifor lærer nokon andrespråket betre enn andre?
Førsteamanuensis Ann-Kristin Helland Gujord, 
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier
Auditorium DOversettelse av flerspråklige tekster
Førsteamanuensis Åse Johnsen, Institutt for fremmedspråk
Auditorium EKorleis skal vi uttale personnamn?
Førsteamanuensis Ivar Utne, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier
Auditorium RThe End of the Cold War in Europe (til 11.00, in English)
Førsteamanuensis Ines Prodöhl, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
HF-bygget:  
Universitetsbibliotekets
Spesialsamlinger
Språk som ressurs - kva kan Språksamlingane bidra med? (til 11.00)
Førstebibliotekar og faglig leder Peder Gammeltoft, arkivar Kristin S. Kjos og ordboksredaktør Terje Svardal, Universitetsbibliotekets Språksamlinger
Raftohuset"Vi bare kødder!"
Solveig Moldrheim, seniorrådgiver i Raftostiftelsen og stipendiat ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
SjøfartsmuseetVikingtidas begynnelse i vest
Forsker Irene Baug, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
Studentsenteret,
Seminarrom E
UiB i Media City Bergen: Hvordan lykkes med utdanning, forskning og innovasjon gjennom samarbeid?
Professor Ole Johan Mjøs, faglig leder Institutt for informasjons- og medievitenskaps avd. i Media City Bergen. AVLYST
Studentsenteret,
Auditorium "Egget"
The impact of perceptions on centre-periphery relations and mergers on voting in kommuner and fylker elections in Norway (in English)
Forsker Arjan Schakel, Institutt for sammenlignende politikk
Universitetsmuseet,
inngang fra Musehagen
Opplev Universitetsmuseet - et vandrende foredrag om de nye utstillingene

NB: Fullbooket. Du kan registrere deg på venteliste
Realfagsbygget, 
Aktivt rom 1
Designe undervisningsopplegg basert på forskningsprosjekt på klimaendringer og fjellplanter
Stipendiat Ragnhild Gya, Institutt for biovitenskap
Førsteamanuensis Joachim Paul Töpper, Institutt for biovitenskap

09.15 - 12.00 
Påmelding her

10.15

Jusbygget:  
Auditorium 1Hvordan snakke hjelpsomt med ungdom som sliter. Hva psykoterapiforskning kan lære oss
Førsteamanuensis Helge Holgersen, Institutt for klinisk psykologi
Auditorium 2Hva kan "lille jeg" gjøre med klimaendringene? Nordmenns holdninger til å endre livsstil
Professor Kjersti Fløttum, leder av LINGCLIM ved Institutt for fremmedspråk
Auditorium 3Vaksiner - folkehelsens grunnmur 
Kristin Greve-Isdahl Mohn, Seksjonsoverlege ved mottaksklinikken, Haukeland Universitetssjukehus og førsteamanuensis  ved Influensasenteret, Klinisk institutt 2, UiB 
Auditorium 4Geofarar i Noreg i fortid, notid og framtid
Professor Atle Nesje, Institutt for geovitenskap
Seminarrom DPersonvern og GDPR
Førsteamanuensis Malgorzata Cyndecka, Det juridiske fakultet
Seminarrom FEquity in education
Førsteamanuensis Marguerite Daniel, HEMIL-senteret, Det psykologiske fakultet
Sydneshaugen skole: 
Auditorium AFagfornyinga - kjerneelement i norskfaget:
Kjerneelementet tekst i kontekst

Førsteamanuensis Heming H. Gujord, Institutt for lingvistiske, litterære og estestiske studier
Auditorium BLitteratur og virkelighet:
Virkelighetslitteraturen i Norge. Særtrekk og utviklingslinjer

Førsteamanuensis Frode Helmich Pedersen, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier 
Auditorium DActitudes de los hispanohablantes hacia su propio idioma
Professor Miguel Pacheco, Institutt for fremmedspråk
Auditorium EIslandsk og norsk: nært men likevel så fjernt
Professor Thorsteinn G. Indridason, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier
Raftohuset«Dere er de nye vitnene..» - Hvordan og hvorfor undervise om Holocaust og traumatisk historie
Marita Nygård, rådgiver i Raftostiftelsen
SjøfartsmuseetHistorien om TITANIC - fakta og myter
Avdelingsdirektør Per Kristian Sebak, Bergens Sjøfartsmuseum / Museum Vest
Studentsenteret,
Seminarrom E
Spill og læring - en didaktisk modell
Stipendiat Tobias Staaby, Institutt for informasjons- og medievitenskap
Studentsenteret,
Auditorium "Egget"
Valgobservasjon og skolevalg
Universitetslektor Kjetil Evjen, Institutt for sammenlignende politikk
Universitetsmuseet,
inngang fra Musehagen
Fremtidens forskere - Universitetsmuseets skoleaktiviteter
Museumspedagog Margareth Hosøy

 11.15

Jusbygget:  
Auditorium 1Barnevern og barns rettigheter i en turbulent tid
Professor Marit Skivenes, Centre for Research on Discretion and Paternalism
Auditorium 2Fake science?
Førstebibliotekar Kjersti Hasle Enerstvedt, Universitetsbiblioteket
Auditorium 3"Da Mamme fikk kreft, fikk hele familien kreft"
Professor May Aasebø Hauken, Senter for krisepsykologi 
Auditorium 4Tang og tare - den nye mirakelmaten?
Førsteamanuensis Monica Jordheim, Kjemisk institutt
Seminarrom DEØS-regler om statsstøtte: konkurranse på like vilkår og subsidier til gode formål
Førsteamanuensis Malgorzata Cyndecka, Det juridiske fakultet
Seminarrom EAn abstract introduction to Cybersecurity
Forsker George Petrides, Institutt for informatikk
Sydneshaugen skole: 
Auditorium AFagfornyinga - kjerneelement i norskfaget:
Kjerneelementa språkleg mangfald og språket som system og moglegheit

Førsteamanuensis Ragnhild Lie Anderson, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier
Auditorium BLitteratur og virkelighet:
Camilla Colletts 'Amtmandens Døttre' (1854/55). Kvinnefrigjøring i nordisk sammenheng

Førsteamanuensis Anna Bohlin, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier
Auditorium EKor kjem grammatikken vår frå?
Professor Torodd Kinn, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier
Auditorium QIdeen om ei global filosofihistorie?
Professor emeritus Gunnar Skirbekk, Senter for vitenskapsteori og
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Auditorium RAntikken på nett: Discovering Greek and Roman Cities
Professor Simon Malmberg, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
Grupperom PWhat Is a Bed and Chair in Chinese: How to Teach Language Culturally and Philosophically?
Professor Shouhui Zhao, Institutt for fremmedspråk
HF-bygget:  
Universitetsbibliotekets
Spesialsamlinger
Magnus Lagabøtes landslov gjennom 400 år: bøker og brukarar
Postdoktor Synnøve M. Myking, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier
RaftohusetMed egne øyne: Konspirasjonsforestillinger i og utenfor klasserommet
Bjørnar Østerhus Dahle, rådgiver i Raftostiftelsen
Førsteamanuensis Espen Helgesen, Høgskolen på Vestlandet
SjøfartsmuseetKlima og historie: Lange linjer og aktuelle perspektiver
Professor Eivind Heldaas Seland, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
Studentsenteret,
Seminarrom E
Informerte borgere? Offentlig tilknytting, mediebruk og demokrati
Stipendiat Hilde Sakariassen, Institutt for informasjons-og medievitenskap
Studentsenteret,
Auditorium "Egget"
Hva er et statskupp?
Førsteamanuensis Leiv Marsteintredet, Institutt for sammenlignende politikk

12.15

Jusbygget:  
Auditorium 1Skilsmisse og fortrolighet med mor og far - hvilken betydning har det for helseplager og selvtillit tidlig i tenårene? 
Professor emeritus Eivind Meland, Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Auditorium 2En urban verden - bærekraftig byutvikling
Postdoktor Tarje I. Wanvik, Institutt for geografi/SpaceLab/CET-senteret
Auditorium 3"Kreftbehandlingen er bare halve jobben" - spesielle utfordringer som påvirker elevens skolehverdag
Professor May Aasebø Hauken, Senter for krisepsykologi
Auditorium 4Fornybare drivstoff og kjemikalier fra biomasse og avfall (til 14.00)
Professor Tanja Barth, Kjemisk institutt
Postdoktor Camilla Løhre, Kjemisk institutt
Stipendiat Hilde Vik Halleraker, Kjemisk institutt
Stipendiat Stian H. Hegdahl, Kjemisk institutt
Seminarrom DForskingsformidling i klimarett: "The importance of Being Earnest: Climate Legal Science and Democracy"
Universitetslektor Esmeralda Colombo, Det juridiske fakultet
Seminarrom EInformasjon om videreutdanning i realfag på UiB neste skoleår
Frede Thorsheim, rådgiver ved Skolelaboratoriet i realfag
Seminarrom FVariert undervisning for alle - workshop
Førsteamanuensis Jorun Nylehn, Institutt for biovitenskap
Førsteamanuensis Kjersti Lea, Institutt for pedagogikk
Sydneshaugen skole: 
Auditorium A

Språkprat 1

Teikn-til-tale og teiknspråk - kven har bruk for kva? 
Inger Birgitte Torbjørnsen, høgskulelektor ved Høgskulen på Vestlandet

Kjønn og sjølvtillit - eit forsøk på å forklare språkhaldningar i akademia
Trude Bukve, førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet

Navneflora til grønnsaker
Klara Sjo, universitetslektor ved Norges Handelshøyskole

Programleder: Høgskolelektor/lektor Ann- Kristin Molde

Auditorium BLitteratur og virkelighet:
Industriutbygging og bergenske eiendomsspekulanter. Natur og virkelighet i Gro Holms 'De hvite kull' (1936)

Professor Eirik Vassenden, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier
Auditorium ENavn på gater og smau i Bergen. Fra Knøsesmauet til Bruskedalsreset
Førsteamanuensis emeritus Ole-Jørgen Johannessen, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier
Førsteamanuensis Ivar Utne, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier AVLYST
Auditorium QVerdensretorikk: Europeisk tradisjon og globalt perspektiv
Universitetslektor Amund Børdahl, Institutt for filosofi og førstesemesterstudier AVLYST
Auditorium RArchaeology as activity-based learning (workshop, til 14.00)
Førsteamanuensis Daniela Hofmann, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
Førsteamanuensis Ramona Harrison, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
Grupperom PCriterios para la selección/elaboración de material didáctico E/LE  (workshop, til 14.00) 
Førsteamanuensis Xavier Llovet, Institutt for fremmedspråk
HF-bygget:  
Universitetsbibliotekets
Spesialsamlinger
Skeiv historie og Skeivt arkiv
Seniorkonsulent Bjørn André Widvey, Skeivt arkiv, Universitetsbibliotekets Spesialsamlinger
RaftohusetBærekraftig utvikling- muligheter for meg og mine elever
Julie Ane Ødegaard Borge, undervisningsleder, Raftostiftelsen
Studentsenteret,
Auditorium "Egget"

Are there alternatives to neoliberal growth models in a globalized world economy? (til 14.00, in English)
Førsteamanuensis Michael Alvarez, Institutt for sammenlignende politikk

Universitetsaulaen: Svartelistede planter som ressurs
Stipendiat Siren Elise Wilhelmsen, Fakultet for kunst, musikk og design AVLYST
Realfagsbygget, 
Aktivt rom 1
Kompliserte sammenhenger hos det usynlige livet i havet (til 14.00)
Postdoktor Bernadette Pree, Institutt for biovitenskap
Professor Aud Larsen, Institutt for biovitenskap / NORCE Miljø


Påmelding her

13.15

Jusbygget:  
Auditorium 1Misnøye med kroppen i ungdommen - har det noen betydning for helsa i voksen alder?
Professor emeritus Eivind Meland, Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Auditorium 2Bærekraftig utvikling - med fokus på undervisning i skolen (til 14.30)
Førsteamanuensis Odd Inge Steen, Institutt for geografi
Rådgiver Olaug Vetti Kvam, Skolelaboratoriet i realfag
Auditorium 3Reform og fornying i islam
Professor Knut S. Vikør, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
Seminarrom DSiste nytt om NAV-saken
Stipendiat Eivind Marienborg, Det juridiske fakultet AVLYST
Seminarrom EMaskinlæring - styrker og begrensninger
Førsteamanuensis Nello Blaser, Institutt for informatikk
Seminarrom FCCBIO tilby populærvitenskapelig teater ut i skolen:
Kristine Kreftcelle - Kroppens Sosiopat

Formidler Henriette Christie Ertsås, PhD ved CCBIO og Forskning Til Folket
Sydneshaugen skole: 
Auditorium A

Språkprat 2

Bestemmer flertallet? Om innflytternes talemål og nye dialekter
Randi Neteland, postdoktor i nordisk språkvitskap, Universitetet i Bergen

Gamle nordiske personnamn og oppkallingsskikkar
Krister S.K. Vasshus, stipendiat med tilknytning til Språksamlingene ved Universitetet i Bergen

Kirakira-navn: En moderne japansk navnetrend
Benedicte Mosby Irgens, dosent i japansk ved Institutt for fremmedspråk, Universitetet i Bergen

Programleder: Høgskolelektor/lektor Ann-Kristin Molde

Auditorium BLitteratur og virkelighet: Virkelighetsfremstilling i et utvalg av 1700-tallets litteratur
Stipendiat Are Bøe Pedersen, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier
Auditorium EJon Fosses roman "Det andre namnet" (2019) lest i lys av Fosses egen poetikk anno 2015
Universitetslektor emerita Ingrid Nymoen, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier AVLYST
Auditorium QGeorg Johannesen - ein introduksjon for gamle og nye lesarar
Førsteamanuensis Hans Marius Hansteen, Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
HF-bygget: 
Universitetsbibliotekets
Spesialsamlinger
Manuskript- og librarsamlingens kilder til historie- og religionsvitenskap
Førstebibliotekar Alexandros Tsakos, Universitetsbibliotekets Spesialsamlinger
Universitetsaulaen: Om musikalsk "recycling": Grieg i filmmusikken
Førsteamanuensis Arnulf Mattes, Griegakademiet - Institutt for musikk / Senter for Griegforskning
 

14.15

HF-bygget:  
Universitetsbibliotekets
Spesialsamlinger
Billedsamlingen - historiske fotografier som kilde til kunnskap
Seniorkonsulent/Fotoarkivar Olaf Knarvik, Universitetsbibliotekets billedsamling

 

 

Utstillere, Jusbyggets vrimleareal

Holbergprisen i skolenStatped
LektorlagetUtdanningsforbundet
LabDidakt ASVil Vite
Skolenes Landsforbund