Hjem
Faglig-pedagogisk dag
Faglig-pedagogisk dag 2020

Presentasjoner

Her finner du presentasjoner og annet tilleggsmateriale fra bidragsyterne til årets program.

Jusbygget: 

Atle Nesje:
Geofarar i Noreg, del I
Geofarar i Noreg, del II

Camilla Løhre:
Pellets fra trevirke erstatter kull

Einar Sletten:
Bio-uorganisk kjemi - metallbaserte legemiddel

Eivind Meland:
Skilsmisse og fortrolighet med mor og far - hvilken betydning har det for helseplager og selvtillit tidlig i tenårene?
Misnøye med kroppen i ungdommen - har det noen betydning for helsa i voksen alder?

Jorun Nylehn og Kjersti Lea:
Variert undervisning for alle

Kjersti Fløttum:
Hva kan "lille jeg" gjøre med klimaendringene? Nordmenns holdninger til å endre livsstil

Kristin G. Frøysa:
Framtida er elektrisk
Ekstramateriale om vindenergi

Malgorzata Cyndecka:
GDPR og personvern
EØS og statsstøtte

May Aasebø Hauken:
Kreft hos barn/familier - lenker og ressurser

Stian Hegdahl:
Bioolje fra prosessert kloakk

Tanja Barth:
Fornybare drivstoff og kjemikalier fra biomasse og avfall

Åge Diseth:
Hvordan motivere skoleelever til bedre innsats?

Realfagsbygget:

Bernadette Pree og Aud Larsen: 
Kompliserte sammenhenger hos det usynlige livet i havet

Studentsenteret: 

Tobias Staaby:
Spill og læring - en didaktisk modell

Sydneshaugen skole:

Anna Bohlin:
Camilla Colletts "Amtmandens Døttre"

Gunnar Skirbekk:
Kva kan filosofihistorie vere? 
Ekstramateriale I
Ekstramateriale II

Miguel Pacheco:
Actitudes de los hispanohablantes hacia su propio idioma

Simon Malmberg:
Antikken på nett: Discovering Greek and Roman Cities

Språkprat 1:
Språkprat 1- innledning
Klara Sjo

Språkprat 2:
Språkprat 2 - innledning
Randi Neteland
Benedicte Mosby Irgens

Universitetsbibliotekets Spesialsamlinger, HF-bygget: 

Bjørn Andre Widvey:
Skeiv historie og Skeiv arkiv

Olaf Knarvik:
Billedsamlingen ved UB - del 1
Billedsamlingen ved UB - del 2