Hjem
UiB Fram
Hva er UiB FRAM?

Hva er UiB FRAM?

UiB FRAM skal sikre best mulig rammer for forskningen ved UiB. Målet med utviklingsprosjektet er å fremme forskningskvalitet i hele universitetets bredde og i tråd med universitetets ambisjoner, verdier og samfunnsrolle.

UiB FRAM
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Ved UiB er vi stolte av et bredt spekter av sterke forskningsmiljø, noe som gir studentene våre en forskningsbasert utdanning der de lærer av de beste fagpersonene og er tett på den aktive forskningen ved UiB.

Dette er en viktig del av identiteten vår som et forskningsintensivt breddeuniversitet, og noe som skiller oss fra mange andre utdanningsinstitusjoner.

Gjennom UiB FRAM skal vi styrke forutsetningene og vilkårene for nettopp dette.  

En grunntanke i UiB sitt utviklingsarbeid gjennom FRAM er at forskningsmiljøene og forskerne selv vet best hva de trenger for å videreutvikle seg, og hva som er hindringer i dag.

En undersøkelse gjort våren 2021 har gitt et godt og unikt kunnskapsgrunnlag når det gjelder hvordan UiB forskere selv opplever sine rammebetingelser og hvordan de kan forbedres.

Rapporten har resultert i åtte anbefalinger som vil være et viktig grunnlag for arbeidet fremover.


•    Styrke sammenhengende tid til forskning
•    Videreutvikle arbeidsmiljø og fagfellesskap
•    Styrke og tydeliggjøre forskningsledelse
•    Styrke forskningsstøtte og finansiering
•    Styrke rekruttering og karriereutvikling
•    Videreutvikle forskningsbasert utdanning
•    Styrke rammene for tverrfaglighet
•    Videreutvikle rammer for forskningsinfrastruktur

Svarene som ligger til grunn for rapporten gir et verdifullt, samlet kunnskapsgrunnlag å bygge på for et videre helhetlig arbeid med å fremme forskningens rammevilkår ved UiB. 

Likevel vil ulike fagmiljø, trenge ulike løsninger. UiB vil derfor ha en utforskende tilnærming for å finne ut hvilke tilpasninger de trenger og hvordan vi sammen kan utvikle de beste rammebetingelsene for å fremme forskningskvalitet.

UiB har en klar identitet som et forskningsintensivt, internasjonalt breddeuniversitet med flere forskningsmiljø på høyt internasjonalt nivå. Det gjør oss i stand til å bringe kunnskap, forståelse og nye svar til hele bredden av samfunnet, det sikrer en kunnskapsberedskap, og det gir studentene våre en forskningsbasert utdanning der de er i direkte kontakt med forskere og fagmiljø. 

Med en utforskende og nytenkende tilnærming skal UiB gjennom FRAM gi forskningsmiljøene våre de beste vekstvilkårene videre som kan være med å sikre og styrke kvaliteten i forskningen.

Det vil forskningen, utdanningen og samfunnet tjene på.