Hjem
UiB FRAM
UiB FRAM

Forskning og utdanning – hånd i hånd

-Det er lett å glemme hvor heldige vi er som får studere ved et universitet med engasjerte forelesere som forsker og underviser parallelt, sier Oscar Dos Santos Kvalsvik.

Fag og forksningsansvarlig i Studentparlanmenetet Oscar Kvalsvik
FORSKNINGSBASERT UTDANNING: Oscar Dos Santos Kvalsvik. tror ikke nødvendigvis alle studenter tenker over at foreleserne de møter i undervisningen også har et liv som forsker, og at nettopp dette er noe av det det som gir universitetsutdanningen prestisje.
Foto/ill.:
Andrea Olsen

Hovedinnhold

Oscar Dos Santos Kvalsvik studerer realfag ved UiB og fag- og forskningsansvarlig i Studentparlamentet. Etter hvert som han har kommet lengre i studieløpet er han blitt mer bevisst på hva det vil si å ha tilgang på undervisning som er forskningsbasert.  

Kvalsvik tror ikke nødvendigvis alle studenter tenker over at foreleserne de møter i undervisningen også har et liv som forsker, og at nettopp dette er noe av det det som gir universitetsutdanningen prestisje.

Undervisning og forskning – to sider av samme sak

-Vi treffer forskerne våre når vi går på forelesning og er vant til å se dem i den rollen. Men det vi gjerne ikke ser like tydelig er alt arbeidet de gjør som forskere. Mange av våre undervisere er verdenskjente og ledende forskere innenfor sine felt. Den kunnskapen de deler med oss gjør at vi kommer ut i arbeidslivet med en forskningsoppdatert og aktuell utdanning. Det gjør meg motivert til å studere, og samtidig stolt over utdanningen jeg får her.

Kvalsvik mener det er viktig at vi ikke tar dette for gitt i en tid hvor universitetene opplever store kutt. Han synes det er bra at ledelsen ved UiB har satt i gang en satsing som skal sikre kvalitet i forskningen.

- En slik satsing vil naturligvis også komme undervisningen vår til gode, sier Kvalsvik.

Fleksible løsninger som gir økt forskningskvalitet

- Forskningsbasert utdanning er en av de sterkeste kvalitetene ved UiB. Ved å involvere og aktivere studenter i den faglige utviklingen kan utdannings- og forskningskvalitet stimulere hverandre. Dette fremheves også av våre meritterte undervisere hvor alle er fremragende forskere i sine felt. Jeg glad for at studentene ser viktigheten av og verdien i undervisning som blir gitt av aktive forskere, sier prorektor Pinar Heggernes.

For tiden jobber tre pilotinstitutter med å se på hvordan universitetet kan legge til rette for bedre rammevilkår for den enkelte forsker og forskningsmiljø. To institutter ved Det humanistiske fakultet (LLE og AHKR) og ett institutt ved Det psykologiske fakultet (institutt for samfunnspsykologi) ser blant annet på hvilke barrierer som hindrer sammenhengende tid til forskning. Pilotinstituttene skal også vurdere mulige tiltak som kan iverksettes for å bedre arbeidshverdagen til forskerne. 

Gjennom en utforskende og nytenkende tilnærming ønsker UiB å gi forskningsmiljøene gode vekstvilkår som bidrar til å sikre kvalitet i forskning og undervisning, og bevarer det gode kvalitetsstempelet på utdanningen.