Hjem
UiB FRAM
Delprosjektet «FRAMtid»

Selvledelse og realistisk planlegging

Kombinerte forsknings- og undervisningsstillinger stiller store krav til selvledelse, planlegging og evne til å prioritere oppgaver. UiB FRAMtid har utviklet et opplegg som lar institutter og enkeltansatte jobbe systematisk med dette temaet.

Bilde av notatblokk med ordet "Plan", en blyant, en tekopp og en plante
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Institutt for samfunnspsykologi (ISP) har valgt å se på selvledelse og realistisk planlegging som et av flere tiltak for å styrke sammenhengende tid til forskning. I den sammenheng har HR-avdelingen blitt koblet på i to omganger for å jobbe systematisk med temaet. 

Selvledelse som tema, med et spesielt fokus på planlegging, realistiske målsetninger og gode arbeidsvaner, ble først presentert som en del av et internseminar om rammer for forskning ved instituttet i april 2022. I en oppfølgende runde høsten 2022 har åtte spesielt interesserte ansatte ved instituttet blitt invitert til å delta i to arbeidssamlinger om prioritering, realistisk planlegging og tidsstyring. Her har deltakerne identifisert ulike områder de ønsker å bli bedre på, og som de har forpliktet seg til å følge opp i en aktivitetsplan mellom samlingene.

Det kan til tider være krevende at forskningsbiten av jobben krever såpass mye selvledelse, mens vi i undervisning og administrasjon i større grad kan agere på det som dukker opp.

Det sa Eilin K. Erevik, førsteamanuensis ved ISP, da hun ble intervjuet etter et instituttseminar der et av temaene var selvledelse og hvordan forskere kan nyttiggjøre seg best mulig av forskningstiden sin. Les mer om hvilke tiltak ISP er i gang med.