Hjem
UiB FRAM

Nyhetsarkiv for UiB FRAM

Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL) har deltatt som UiB FRAM-pilot i litt over et år. I løpet av våren har de testet ut møtefrie dager, bruk av Teams som alternativ til e-post, og lokal opplæring i IT-systemer for å frigjøre mer tid til forskning.
Nylig var alle pilotinstituttene i som deltar i prosjektet UiB FRAMtid samlet for å dele erfaringer og forslag til ulike tiltak som kan bidra til å skjerme- og tilrettelegge for sammenhengende forskningstid.
Blokkundervisning gir bedre oversikt og gjør det lettere å organisere studiehverdagen. Det viser foreløpige erfaringer fra pilotforsøket som er gjennomført på deler av historiefaget ved UiB denne våren.
UiB FRAM prosjektet har som mål å legge bedre til rette for forskning ved UiB. Nå har pilotinstituttene delt sine erfaringer så langt.
Ved Institutt for biologisk og medisinsk psykologi iverksettes et større utviklingsarbeid. Det handler om sammenhengende tid til forskning, kollegialitet og samarbeid om undervisning, forteller instituttleder Lin Sørensen.
– Det kan til tider være krevende at forskningsbiten av jobben krever såpass mye selvledelse, mens vi i undervisning og administrasjon i større grad kan agere på det som dukker opp, sier Eilin K. Erevik.
- Vi er privilegerte som har forskningstid lagt til stillingene våre. Som en av pilotene i FRAM har vi nå muligheten til å organisere oss på nye måter som kan frigjøre mer tid til sammenhengende forskning, sier Teemu Ryymin ved AHKR.
Pilotprosjekter under UiB FRAM-fanen har startet opp ved tre institutter. – Prosjektet gir oss en god ramme og et driv til å se på egen virksomhet og jobbe videre med resultatene som kom fram i UiB FRAM-undersøkelsen, sier Anlaug Lid, administrasjonssjef ved Institutt for samfunnspsykologi.
-Det er lett å glemme hvor heldige vi er som får studere ved et universitet med engasjerte forelesere som forsker og underviser parallelt, sier Oscar Dos Santos Kvalsvik.
— Ved UiB tror vi ikke nye administrative kutt gir bedre betingelser for de vitenskapelig ansatte, men at administrasjonen må komme tettere på kjernevirksomheten.