Hjem

Institutt for fremmedspråk

1. Institutt for framandspråk har éin gratis parkeringsplass. Plassen er i parkeringshuset på Sydneshaugen (plass 97) og vert tildelte på årsbasis etter søknad til instituttet. Neste søknadsfrist er 1. desember 2018, søknader skal sendast til Anne Hestnes i IF-administrasjonen. I tildelinga vil det bli lagt vekt på helsemessige behov, levering av born i barnehage o.l.

2. Eigedomsavdelinga har òg parkeringsplassar til utleige. Meir informasjon om desse plassane, inkludert søknadsskjema, finn ein her

3. Alle som er tilsette eller som studerer ved instituttet, kan søkja Eigedomsavdelinga om parkeringsoblat som gjev tilgang til dei umerka friplassane ved universitetet. Desse plassane er ikkje reserverte visse personar. Den som finn ein ledig plass, og har oblat, kan parkera bilen sin der.