Hjem

Institutt for fremmedspråk

Søknad om alle typar permisjonar skal sendast i PagaWeb.
Gå til: skjema/oppgaver – nytt skjema –  foreldrepermisjon evt fravær evt permisjon eller tidsbegrenset redusert stilling.