Hjem
Institutt for fremmedspråk

Refusjon av utlegg

Refusjon av utlegg

Utgifter som skal dekkast av instituttet, skal først klarerast med administrasjonssjefen.

Deretter skal vara eller tenesta bestillast inn gjennom instituttet. Anne Hestnes er bestiller ved instituttet. Ta kontakt med henne, så hjelper ho med tinging og innkjøp. 

Det finst likevel nokre unntak der instituttet ikkje kan bestilla inn ei vare eller teneste, slik at du må leggja ut sjølv i første omgang og så få pengane att etterpå. Dette kan t.d. gjelda ved visse bokinnkjøp som ikkje går gjennom Akademika, eller visse utgifter til representasjon. I desse unntakstilfella må du gå til Selvbetjeningsportalen og fylla ut skjemaet "Registrere utgiftsrefusjon". Skjemaet ligg på same plass som reiserekningsskjemaet.

Når det gjeld fakturaar som blir sende beinveges frå leverandøren til universitetet, sjå faktura.