Hjem

Institutt for fremmedspråk

Bokkjøp til forsking

Innkjøp av forskingslitteratur blir normalt dekt av påskjøningsmidlar (rettleiingspengar) som den enkelte disponerer. Dei som manglar slike midlar, kan innan rimelege grenser få dekt innkjøp av bøker til forskinga av fellesmidlane ved instituttet. Større innkjøp skal klarerast med instituttleiinga.