Hjem

Institutt for fremmedspråk

Bokkjøp frå Akademika

Innkjøp frå Akademika skal gjerast av instituttet ved Anne Hestnes. Ordninga fungerer slik:

 

1) Finn fram boka du ønskjer å bestilla i nettkatalogen til Akademika (www.akademika.no)

 

2) Send desse opplysningane i ein e-post til Anne (anne.hestnes@if.uib.no):

- tittelen på boka

- varenummeret (står oppført i nettkatalogen)

- kva for midlar boka skal dekkast av (Bøker til undervisninga skal, som før, merkast "undervisning" og blir dekka av felleskassa)

 

3) Anne bestiller bøkene elektronisk, og du får dei leverte i posthylla.

 

4) I nokre tilfelle treng ein boka på dagen. Bestill også då boka slik det er skissert ovanfor, gå deretter til Anne og få ein hentelapp. Denne lappen tek du med til Akademika og hentar boka.