Hjem

Institutt for fremmedspråk

Rekvisita finn du på rom 241. Manglar det utstyr, kan du skriva dette opp på "mangellista" som heng på veggen i dette rommet. Administrasjonen bestiller rekvisita frå UiB sin faste leverandør. Enkeltmedarbeidarar skal ikkje, utan etter særleg avtale, kjøpa inn rekvisita. Kontakt Anne Hestnes dersom du har spørsmål om rekvisita (tlf 82340).