Hjem
Institutt for fremmedspråk

Sensurering av masteroppgåver

Hovedinnhold

Vedlegget inneheld sensorrrettleiing for masteroppgåver ved Institutt for framandspråk. 

Rettleiinga vart oppdatert og vedteken i UUI 09.11.16. 

 

English version is also available below.