Hjem

Institutt for fremmedspråk

Eksamenskonsulenten hjelper med å bestilla rom til undervisning og enkeltarrangement på dei ulike faga (Daae for engelsk og tysk; Hjelle for arabisk, fransk, italiensk og russisk; Rongevær for spansk og japansk). Problem med utstyr o.a. i undervisningsromma kan takast opp med eksamenskonsulentane.

I tillegg finst det pc-vakter som yter auditorieassistanse. Pc-vakt for Sydneshaugen skule når du på tlf 480 96 662, for HF-bygget på 905 13 077 og for Dragefjellet på 555 89501. Meir informasjon om auditorieassistanse ligg ute på nettet, saman med oversyn og bilete av dei ulike romma.