Hjem
Institutt for fremmedspråk

Hovedinnhold

Eksamenskonsulenten hjelper med å bestilla rom til undervisning og enkeltarrangement på dei ulike faga. Problem med utstyr o.a. i undervisningsromma kan takast opp med eksamenskonsulentane.

I tillegg finst det pc-vakter som yter auditorieassistanse. Pc-vakt for HF (Sydneshaugen skole, HF-bygget, Sydnesplassen 12 og 13, Øisteins gate 1 og 3) når du på tlf 555 89004 og for Dragefjellet på 555 89501. Meir informasjon om auditorieassistanse ligg ute på nettet, saman med oversyn og bilete av dei ulike romma.