Hjem
Institutt for fremmedspråk

Val ved instituttet

Valstyret skal sjå til at alle vala ved instituttet blir gjennomførte i tide og på riktig vis. Instituttleiar har peikt ut følgjande valstyre for Institutt for framandspråk: Øyunn Hestetun (leiar), Pernille Myrvold, Even S. Underlid, Turid Daae (sekretær) og Egil Melander. Medlemane frå gruppe A (Hestetun og Myrvold) og gruppe C (Daae) sit for perioden H14-V18. Medlemane frå gruppe B (Underli) og gruppe D (Melander) sit for perioden H14-V15.

Valstyret organiserer vala av representantar for dei ulike gruppene til instituttrådet, val av verneombod ved instituttet og dessutan valet av den eine representanten frå gruppe A som skal veljast til forskingsutvalet ved instituttet. I tillegg har valstyret ansvaret for val av instituttrepresentant til fakultetsstyret.