Hjem
Institutt for fremmedspråk

Hovedinnhold

Instituttet har videotårn (ConferenceCam Connect) tigjengeleg for bruk til undervising, avvikling av møte og liknande. Desse kan og nyttast til å gjennomføra munnlegeksamenar der sensor sit utanbys. Desse koplas til datamaskin med USB-kopling og ein kan nytta fleire plattformar - til dømes Skype for Business, Teams, Adobe Connect, osb. Meld inn til studierettleiarane om du ønskjer å reservera videotårn.

(Der fins og utstyr for videokonferansar på møterom 305, men dette krev litt meir teknisk tilrettelegging. 
To ting må alltid vera på plass for å få til ein videokonferanse: Det må vera eit studio i "andre enden", og det må gjerast avtale med nokon som handterer utstyret i dette andre studioet. Desse koplas via oppkalling via IP-adresse. Når desse tinga er på plass, er det enkelt å bruka utstyret på 305, og det er laga ei kort rettleiing for videokonferansar på rom 305. Ta kontakt med Anne Hestnes eller eller ein av eksamenskonsulentane ved instituttet dersom du treng hjelp).