Hjem

Institutt for fremmedspråk

Instituttet har utstyr for videokonferansar på møterom 305. Utstyret kan brukast til å avvikla møte og liknande, og det kan nyttast til å gjennomføra munnlegeksamenar der sensor sit utanbys. I eksamensperiodane vil møterom 305 bli prioritert til videooverføring av munnlegeksamenar.

To ting må alltid vera på plass for å få til ein videokonferanse: Det må vera eit studio i "andre enden", og det må gjerast avtale med nokon som handterer utstyret i dette andre studioet. Når desse to tinga er på plass, er det enkelt å bruka utstyret på 305, og det er laga ei kort rettleiing for videokonferansar på rom 305. Ta kontakt med Anne Hestnes eller eller ein av eksamenskonsulentane ved instituttet dersom du treng hjelp.