Hjem

Institutt for fremmedspråk

Søknadsfristen til Meltzerfondet er 1.12. Søkjaren skal senda inn elektronisk søknad. Instituttleiar skal stå oppført som administrativt ansvarleg, og den som søkjer, må levera ein kopi av søknaden til instituttet ved administrasjonssjefen. Større søknader skal alltid på førehand drøftast med instituttleiar eller forskingsleiar ved instituttet.