Hjem

Institutt for fremmedspråk

Bergen universitetsfond

Søknadsfristen til Universitetsfondet er 1.12. Det kan hovudsakleg søkjast om støtte til formidling og publisering av forskingsresultat og til konferansar, seminar og workshops. Søkjaren skal senda inn elektronisk søknad. Instituttleiar skal stå oppført som administrativt ansvarleg, og den som søkjer må levera ein kopi av søknaden til instituttet ved administrasjonssjefen. Større søknader skal alltid drøftast med instituttleiar eller forskingsleiar ved instituttet på førehand.