Hjem
Institutt for fremmedspråk

Påskjønning ved avgang

Hovedinnhold

Instituttet stiller til disposisjon cirka 2 500 kroner til avslutningsmarkering og/eller gåve når ein medarbeidar går av med pensjon. Summen blir brukt på ein av desse måtane:

 - enkel markering med kake og kaffi på instituttet. Gåvekort på 1 500 kroner til medarbeidaren.

 - markering utanfor instituttet med cirka 2 500 til disposisjon for mat og drikke. Blomsterbukett frå instituttet.

Skulle det vera ønske om andre alternativ enn det som er skissert ovanfor, kan ein ta dette opp med administrasjonssjef Arve Kjell Uthaug. Det er rom for andre variantar, men den økonomiske ramma skal vera nokolunde den same (totalt 2 500 kr).