Hjem
Institutt for fremmedspråk

Trening i arbeidstida

Hovedinnhold

Universitetet har ei ordning med trening i arbeidstida, der medarbeidarar kan bruka inntil ein time i veka til fysisk aktivitet i arbeidstida. Meir informasjon ligg på UiB sine sider. Dei som deltek i ordninga, skal fylla ut avtalen nedanfor og levera han til administrasjonskonsulent Victoria Jensen ved instituttet.