Hjem
Institutt for fremmedspråk

Rutine for klagesaker

Vedlegget under illustrerer framgangsmåte når vi mottek klagar på undervising / organisering av studium eller på forelesar / rettleiar.