Hjem
Institutt for fremmedspråk

Skjema for forskningsrapporter

Kjære alle fast ansatte forskere ved IF: Vedlagt finner du to skjema som vi skal ta i bruk ved IF fra 2017. Skjemaene er tenkt brukt som et aktivt verktøy både for den enkelte forsker og for ledelsen.

Hovedinnhold

 I følge tiltaksplanen for IF (drøftet i FFU våren 2016 og vedtatt i instituttrådet 8.juni 2016) skal vi innføre en prøveordning med  forskningsplaner og forskningsrapporter (https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/tiltaksplan-2016-2019-if.pdf)

 Forskningsplaner

For den enkelte vil skjemaet for forskningsplaner kunne være et verktøy når dere skal planlegge hvordan forskningstiden skal brukes i en treårsperiode fremover. Det er et ønske at en slik oversikt kan være med på å gjøre forskningen mer målrettet.   For ledelsen er en slik oversikt veldig viktig når vi skal utøve forskningsledelse (prioriteringer, satsinger, forskningsassistanse, tildeling av midler, mm). Vi ønsker korte oversikter over realistiske planer og er ikke ute etter en lang liste med ideer eller «skrytelister». Dette skjemaet fylles ut en gang hvert tredje år, første gang innen 15.1.2017.

 Forskingsrapporter

Disse rapportene skal leveres inn samtidig som det er frist for rapportering i CRIstin og man kan lenke til eller kopiere fra CRIstin ved utfyllingen av rapportene slik at det går raskere å fylle ut. Disse rapportene vil også være et viktig verktøy for ledelsen for å få en oversikt over forskningsaktivitetene ved instituttet både for rapportering og for utvikling av strategiske satsningsområder, tildeling av midler, forskningstermin, mm. Dette skjemaet fylles ut en gang i året, innen 1.2.

Beste hilsen fra

Åse