Hjem

Institutt for fremmedspråk

Kredittkort for jobbreiser

Universitetet har ei ordning med kredittkort for jobbreiser. Tilsette kan søkja om slikt kredittkort, og det inkluderer også reiseforsikring. Ta kontakt med administrasjonskonsulent Victoria Jensen viss du ønskjer meir informasjon om kredittkort.