Hjem
Institutt for fremmedspråk

Forskarutdanning

Doktorgradskandidater
Foto/ill.:
Thor Brødreskift

Hovedinnhold

Det er det Det humanistiske fakultet som administrerer forskeropplæringen. For mer informasjon, se fakultetets nettsider om forskerutdanning.