Hjem

Institutt for fremmedspråk

Forskarutdanning

Doktorgradskandidater
Foto:
Thor Brødreskift

Det er det Det humanistiske fakultet som administrerer forskeropplæringen. For mer informasjon, se fakultetets nettsider om forskerutdanning.