Hjem
Institutt for fremmedspråk
Utveksling

Ny utvekslingsmulighet til Kina

En delegasjon fra East China Normal University på helgebesøk i Bergen møtte til signeringsseremoni på rektors kontor.

Signering av studentutvekslingsavtale
Professor Tong, partisjefen fra East China Normal University og Dag Rune Olsen, rektor ved UiB signerte utvekslingsavtalen mellom de to universitetene.
Foto/ill.:
Toril Ivarsøy

Hovedinnhold

En studentutvekslingsavtale mellom East China Normal University (ECNU) og Det humanistiske fakultet ved UiB ble undertegnet torsdag 7. desember på Rektors kontor.

Avtalen er myntet på kinesiskstudenter ved Institutt for fremmedspråk, men kan ved tilgjengelighet benyttes også av andre studenter ved universitetet. Avtalen åpner for totalt fem friplasser til UiBs studenter, som har anledning til å være på utveksling ved ECNU i opptil to semestre. 

Dette er en strålende mulighet for våre studenter. Vi forsøker kontinuerlig å utvide utvekslingsmulighetene til studentene, og nå har vi fått enda et godt universitet inn på lista, sier fagkoordinator for kinesisk, prof. Shouhui Zhao

East China Normal University (ECNU) ble grunnlagt i 1951, og har rundt 3000 internasjonale studenter, og 27 000 studenter totalt. Uttrykket "normal university" signaliserer at ECNU har et særskilt fokus på lærerutdanning. Det er nå et av to universiteter i Shanghai som Det humanistiske fakultet har avtale med, i tillegg til Fudan University. For øvrig tilbyr Det humanistiske fakultet utveksling til Beijing-universitetene Beijing Foreign Studies University og Renmin University, og til Yunnan University som ligger i byen Kunming. 

Den kinesiske delegasjonen bestod av professor Tong Shijun, styreformann ved ECNU og professor i filosofi, professor Zhou Yunxuan, leder for avdelingen for internasjonal utveksling, professor Richard Bellerby, leder for State Key Laboratory of Estuarine and Coastal Research Centre,  og professorer i filosofi Yu Zhenhua og Ying Qi. Av disse var det flere som hadde forutgående tilknyting til UiB. Styreformann og professor Tong Shijun har for eksempel avlagt doktorgrad her, mens prof. Richard Bellerby har jobbet her og prof. Ying Qi har vært på akademisk visitt.

I det hele tatt var det en fornøyd forsamling som fikk besiktiget Bergen, undertegnet studentutvekslingsavtale og deltatt på symposiet Post-truth - a challenge? til ære for prof. emeritus Gunnar Skirbekk, som for øvrig var veileder for prof. Tong Shijun.