Hjem

Institutt for fremmedspråk

Institutt for fremmedspråk sikter mot SFU-søknad

Et 2-dagers seminar, som tok for seg flere ulike tema, ble avviklet på Solstrand Fjordhotell 26. og 27. april.

Seminardeltagere foran hotellet
Deltagerne samlet foran hotellet
Foto:
Åse Johnsen

INSTITUTTSEMINAR PÅ SOLSTRAND

Den 26. og 27. april deltok mesteparten av de ansatte ved instituttet på et seminar på Solstrand Fjordhotell. Stikkord for seminaret var aktive læringsformer, SFU, veiledning og HMS-orienteringer. Under innleggene var deltagerne aktive og mange spørsmål ble stilt og meninger utvekslet. Som en viktig del av programmet var det også innlagt flere sesjoner med gruppearbeid. Svarene på disse er samlet inn som ett av grunnlagene for arbeidet videre.

STUDENTAKTIVE LÆRINGSFORMER

Først ute var stipendiat på biovitenskap, Lucas Matias Jeno. Han etterspurte hvor mange ulike undervisningsmetoder folk kjente til og hadde selv en liste på 10 metoder. En elektronisk avstemming viste at de tre som ble hyppigs nevnt var forelesninger, gruppearbeid og «flipped classroom».  Jeno snakket om aktiv vs. passiv læring og vektla at studenter skårer høyest på aktiv læring og at mange av de som faller ut av studiet stort sett bare følger forelesninger. Studenter trenger å forstå og analysere, understreket Jeno og nevnte to typer lærere: de som forklarer og fokuserer og de som klarer å få studentene til å forholde seg aktivt til det som undervises.

Jeno gikk gjennom de viktigste trekk ved  TBL (Team Based Learning) og vi fikk anledning til å prøve oss som studenter. Han presenterte ulike modeller for undervisning og læring og la vekt på co-relasjonen mellom engasjement og læringsutbytte. Den første gruppeoppgaven vi fikk handlet om å kunne velge ut de rette tingene av det som var brukbart etter en noe ublid månelanding for å kunne komme oss trygt til moderfartøyet langt borte fra crash-stedet.

SFU VED INSTITUTT FOR BIOVITENSKAP

En arbeidsgruppe ved IF har sett på muligheten for at IF kan søke om SFU-status (senter for fremragende utdanning). De hadde bl.a. avlagt et besøk ved Institutt for biovitenskap, som har vært igjennom den samme prosessen. Derfor var professor Øyvind Fiksen ved instituttet invitert for å gi oss på IF en gjennomgang av en slik prosess. SFU`en der har fått navnet Bioceed. Fiksen fortalte at forarbeidet til søknaden hadde tatt 3 år. Det er viktig at studentene får lære selv, sa Fiksen og illustrerte dette med at de bl.a. måtte lære å bygge modeller i faget. SFU-søknaden hadde skapt stor diskusjon på instituttet. Hva er bra og hva funker ikke så godt, hva trenger vi av nye tiltak, var blant spørsmålene man stilte seg i prosessen. Et av forarbeidene var at det ble laget en overordnet modell for strukturen ved Bioceed. Deretter fulgte et gruppearbeid for seminardeltagerne.

HVA ER GOD VEILEDNING?

Til å gi svar på dette hadde IF engasjert professor Marit Utvik ved Institutt for pedagogikk. Utvik begynte med å snakke om «mentoring» og veiledning. Hva slags veileder er man? Involvering, mål og hensikt, syn på læring, refleksjon og støtte var blant stikkordene. Her viste Utvik også til filosofer som Sokrates, Bakhtin og Habermas. Ulike typer undervisningsmåter og forholdet til studentene kan være: overoppsyn (mester- svenn modell), og støtte og selvutvikling ved samarbeid. Veiledning var et annet tema og her ble det vist til «å gi motstand», etterspørre grunngiving, være kritisk og ha en god balanse mellom spørsmål og rådgiving. Tekniske forhold og etiske forutsetninger ble også nevnt. IF vil nå sette ned to arbeidsgrupper for å utarbeide utfyllende retningslinjer for stipendiatkontrakter og følge opp andre innspill som kom fram.

HMS-AVDELINGEN

Neste mann ut var leder for HMS-avdelingen, Roar Nese, som gikk i gjennom mye av den informasjon som finnes på UiBs hjemmeside angående HMS-spørsmål. Det finnes også rikelig med sider om emnet på engelsk og Nese tok oss i gjennom mange av disse. Det var nok mange av oss i salen som ikke var klar over at dette emnet er så godt dekket på UiBs websider.

SYKLE TIL JOBBEN AKSJONEN

Verneombud Ingunn Lunde er også primus motor i “sykle til jobben”- aksjonen. Dette går ut på at man registrerer seg på et lag og deretter kan den enkelte deltager registrere på en nettside det meste av det man foretar seg av fysiske aktiviteter, det være seg sykling, jogging, gåing, svømming eller andre godkjente former for aktivitet. Tradisjonelt har det vanket en premie på beste lag.

BOKPRESENTASJONER

Siste post på fredagens program var tre bokpresentasjoner:

Artur Kijak, Andrzej M. Łęcki and Jerzy Nykiel (redaktører). Current Developments in English Historical Linguistics. Studies in Honour of Rafał Molencki'.  2017. Katowice, University of Silesia Press:

Ingunn Lunde: Language on Display: Writers, Fiction and Linguistic Culture in Post-Soviet Russia. Serie: Russian Language ansd Society. Tanum forlag.

Aud Solbjørg Skulstad, Anne Brit Fenner m.fl: Teaching English in the 21st Century. Fagbokforlaget.

 

Deretter var det tid for styrer Åse Johnsen til å gi en oppsummering av seminaret før deltagerne tok plass i bussen til Bergen.