Hjem

Institutt for fremmedspråk

gjesteforelesning

Terry Eagleton: The Crisis of the Humanities

Gjesteforelesning med den britiske filosofen og litteraturkritikeren Terry Eagleton. Forelesningen ble streamet – se opptaket her.

Terry Eagleton
HUMANIORAS FREMTID: Terry Eagleton ser mørkt på humaniorafagenes framtid i Storbritannia.

OPPTAK: Se opptak av forelesningen via denne lenken

Velkommen til gjesteforelesning med den kjente og innflytelsesrike britiske filosofen og litteraturkritikeren Terry Francis Eagleton. Forelesningen han skal holde 13. juni har fått tittelen The Crisis of the Humanities og blir holdt på engelsk.

Terry Eagleton roper varsko på vegne av de humanistiske fagene. Hvis ikke Storbritannia endrer kurs, kan hele humanistiske fakulteter bli nedlagt om noen år, skriver han i essayet The Slow Death of the University som først ble publisert i The Chronicle of Higher Education (06.04.15). Morgenbladet har oversatt essayet til norsk; Universitetets langsomme død.

I essayet kritiserer han blant annet det han mener er en kommersialisering av høyere utdanning: Professorer blir til bedriftsledere, studenter til forbrukere. Og det er de humanistiske fagene som lider og får reduserte bevilgninger. De greier ikke å tiltrekke seg lukrative forskningsstipender fra næringslivet, eller lokke til seg studenter i stort antall.

Alle interesserte er hjertelig velkommen!

Terry Eagleton

Terry Francis Eagleton (1943) er professor i engelsk litteratur ved Department of English and Creative Writing ved Universitetet i Lancaster og medlem av det britiske vitenskapsakademiet. Han har blitt karakteristert som en «akademisk revolusjonær».

Hans mangfoldige arbeid har vært avgjørende for utviklingen i kulturteori og litterær kritisk praksis i moderne tid, og for en generasjon humaniorastudenter har skrivingen hans vært en kilde til både provokasjon og nytelse.

Han har skrevet særlig om litteraturteori og flere artikler og politiske kommentarer for aviser, blant annet New Statesman, Red Pepper og The Guardian. Eagleton har også utgitt en trilogi om irsk kultur. Eagleton har stått som forfatter av over førti bøker, blant annet The Ideology of the Aesthetic (1990), The Illusions of Postmodernism (1996) og Literary Theory: An Introduction (1983). Hans siste bøker inkluderer: Why Marx Was Right (2011), The Event of Literature (2012), How to Read Literature (2013), og Hope without Optimism (2015).