Hjem
Institutt for fremmedspråk
GJESTEFORELSNINGER

Japansk musikk og japansk lingvistikk

David Hebert fra HVL og Lars Larm fra Universitetet i Göteborg gjester UiB fredag den 7. september. Det blir boklansering, gjesteforelesninger og paneldiskusjon om japanskstudier i de nordiske landene.

I 2013 ble den internasjonale konferansen NAJAKS (Nordic Association of Japanese and Korean Studies) holdt i Bergen, som et samarbeid mellom UiB, NHH og HVL.

Mange av bidragene fra konferansen er nå samlet i boken «International Perspectives on Translation, Education and Innovation in Japanese and Korean Societies», som nylig kom ut på Springer forlag. I forbindelse med bokutgivelsen inviterer institutt for fremmedspråk til gjesteforelesninger ved to av bidragsyterne til boken.

 

Program 7.september
 

14:15Book launch: Proceedings from NAJAKS2013 
(Nordic Association for Japanese and Korean Studies)
14:30Professor David Hebert, Høgskolen på Vestlandet: ”On Japanese music
15:15Pause
15:30Universitetslektor Lars Larm, Universitetet i Göteborg: ”Vad är japansk lingvistik?” 
16:30Kort pause
16:35Panel discussion on Japan Studies in the Nordic countries


Arrangementet foregår på engelsk og norsk/svensk, og er åpent for alle interesserte.