Hjem
Institutt for fremmedspråk
Internasjonal arbeidspraksis

Praksis i utlandet for språkstudenter

Er du interessert i å få internasjonal arbeidspraksis, utvikle språkkunnskapene dine og samtidig ta studiepoeng ved UiB? Institutt for fremmedspråk tilbyr to spennende emner med praksisopphold i utlandet.

Språkstudentar i arbeidspraksis
Med praksisopphold i utlandet utvikler du både språk - og arbeidslivskunnskap.
Foto/ill.:
Emil W. Breistein

Det er mulig å ta to ulike emner som inkluderer praksisopphold i utlandet ved vårt institutt: "Språkstudentar i arbeidspraksis" (30 studiepoeng) og "Praksis i bokindustrien" (5 studiepoeng). 

Språkstudenter i arbeidspraksis

Emnet SAP100 går fulltid over et helt semester og gir deg 30 studiepoeng. Studiepoengene kan inngå som del av utdanningen din ved UiB.  

Et faglig relevant praksisopphold på 9-12 uker (270 timer) ved en arbeidsplass i utlandet inngår som en del av emnet. Du blir i tillegg fulgt opp gjennom hele semesteret i form av nettbasert undervisning fra UiB. I den teoretiske og metodiske delen av emnet får du undervisning i hvordan du bruker fremmedspråket i arbeidslivet, hva interkulturell kommunikasjon og kompetanse er, hvordan du kan formidle budskap på en effektiv måte o.l.

Det er en forutsetning at du har god skriftlig og muntlig kompetanse i språket. For å kunne søke opptak til emnet og praksisplass, må du ha minimum 60 studiepoeng i det aktuelle fremmedspråket, med minst C i snitt.

Du finner mer informasjon om emnets innhold, krav til forkunnskaper og søknadsfrister i emnebeskrivelsen.

Praksisplasser våren 2020:

Instituttet tilbyr følgende praksisplasser våren 2020:

Universidad Europea Miguel de Cervantes, Valladolid, Spania
Aubiko e.V. i Hamburg, Tyskland
Erich Kästner Museum i Dresden, Tyskland
- University of Lincoln, Department for Global Opportunities /Erasmus+ and Study Abroad office, UK

Du kan skaffe din egen praksisplass og søke om å få denne godkjent av instituttet. Dette kan for eksempel være studentpraktikantstilling ved en ambassade, praksis i en organisasjon, ved et universitet eller i en bedrift. Kontakt studieveileder@uib.no i god tid før søknadsfristen 1. november dersom dette er aktuelt for deg.

Vi tilbyr pr. i dag følgende praksisplasser høsten 2020:

CIESE-Comillas, Spania
Aubiko e.V. i Hamburg, Tyskland
Erich Kästner Museum i Dresden, Tyskland

Mer informasjon om praksisplasser for høsten 2020 vil bli oppdatert fortløpende frem mot søknadsfristen 1. mai 2020.

Slik søker du

  • Søknadsfrist til emnet og tilknyttet praksisplass er 1. mai for praksis om høsten og 1. november for praksis om våren:
    Fyll ut elektronisk søknadsskjema.  
  • Etter søknad til instituttet med frist 1. mai/1.november har enkelte praksissteder egne søknadsprosedyrer.
    Dette gjelder blant annet for praksis ved Innovasjon Norge. Se nærmere informasjon og følg lenke for å søke i informasjonen om det aktuelle praksisstedet. 

Du vil få svar på om du er nominert til eller har fått tildelt en praksisplass rundt 20. mai/20. november. 

Før praksisoppholdet

Etter en eventuell tildeling av praksisplass og adgang til emnet SAP100 må du gjøre følgende:

  • Innen 1. juni (praksis om høsten) / 1. desember (praksis om våren): Fylle ut og få signert Erasmus+ Learning Agreement for Traineeships (ved praksis i Europa). Dette er en forutsetning for å få tildelt Erasmus+ stipend.
  • Følge eventuelle lokale retningslinjer og frister ved praksisstedet for registering av din «internship». Kontakt praksistedet for nærmere informasjon. 
  • Kontakte praksisstedet for å få hjelp til å finne bolig og avklare andre praktiske forhold. 
  • Tegne forsikring som også dekker praksisopphold. Vi anbefaler ANSA sin studentforsikring.

Eksempler på tidligere praksisplasser gjennom SAP100 (høsten 2019):

Praksis i bokindustrien

Emnet "Praksis i bokindustrien (samarbeid i høgare utdanning: Québec - Norge)" har et omfang på 5 studiepoeng og tas som en integrert del av et utvekslingsopphold ved UQAM i Québec, Canada.

Se emnebeskrivelsen til FRANPRAX og nettsidene for mer informasjon om emnets innhold og hvordan du søker opptak til emnet.