Hjem
Institutt for fremmedspråk
Internasjonal arbeidspraksis

Praksis i utlandet for språkstudenter

Er du interessert i å få internasjonal arbeidspraksis, utvikle språkkunnskapene dine og samtidig ta studiepoeng ved UiB? Institutt for fremmedspråk tilbyr to spennende emner med praksisopphold i utlandet.

Språkstudentar i arbeidspraksis
Med praksisopphold i utlandet utvikler du både språk - og arbeidslivskunnskap.
Foto/ill.:
Emil W. Breistein

På grunn av situasjonen med Covid-19 er det foreløpig uavklart hvorvidt et praksisopphold er mulig høsten 2020.

Det er mulig å ta to ulike emner som inkluderer praksisopphold i utlandet ved vårt institutt: "Språkstudentar i arbeidspraksis" (30 studiepoeng) og "Praksis i bokindustrien" (5 studiepoeng). 

Språkstudenter i arbeidspraksis

Emnet SAP100 går fulltid over et helt semester og gir deg 30 studiepoeng. Studiepoengene kan inngå som del av utdanningen din ved UiB.  

Et faglig relevant praksisopphold på 9-12 uker (270 timer) ved en arbeidsplass i utlandet inngår som en del av emnet. Du blir i tillegg fulgt opp gjennom hele semesteret i form av nettbasert undervisning fra UiB. I den teoretiske og metodiske delen av emnet får du undervisning i hvordan du bruker fremmedspråket i arbeidslivet, hva interkulturell kommunikasjon og kompetanse er, hvordan du kan formidle budskap på en effektiv måte o.l.

Det er en forutsetning at du har god skriftlig og muntlig kompetanse i språket. For å kunne søke opptak til emnet og praksisplass, må du ha minimum 60 studiepoeng i det aktuelle fremmedspråket, med minst C i snitt. Morsmålskompetanse/realkompetanse i det aktuelle språket kan kompensere for manglende studiepoeng i fremmedspråket, men søkere må ha fullført minimum 60 studiepoeng før avreise.

Du finner mer informasjon om emnets innhold, krav til forkunnskaper og søknadsfrister i emnebeskrivelsen.

Praksisplasser våren 2020:

Instituttet tilbyr følgende praksisplasser våren 2020:

Vi tilbyr pr. i dag følgende praksisplasser høsten 2020:

Innovasjon Norge søker flespråklige guider med kunnskap i arabisk og kinesisk til den norske paviljongen under EXPO2020 høsten 2020 og våren 2021. Rekrutteringen vil gjøres av Innovasjon Norge på vegne av Norway Expo 2020 Dubai samt av Norway Expo 2020 i egen regi. Søknadsfrist er 8. april til Innovasjon Norge. Se annonse nederst på denne siden for mer informasjon om hvordan du søker.
Kontakt studieveileder@if.uib.no for å få tilsendt en informasjonspakke med ytterligere informasjon om arbeidsforhold, periode, vilkår m.m. Dersom du får stilling på Expo 2020 må du i tillegg søke opptak til SAP100.

Du kan også skaffe din egen praksisplass og søke om å få denne godkjent av instituttet. Dette kan for eksempel være studentpraktikantstilling ved en ambassade, praksis i en organisasjon, ved et universitet eller i en bedrift. Kontakt studieveileder@uib.no i god tid før søknadsfristen 1. mai dersom dette er aktuelt for deg.

Ekspempler på utlyste praksisplasser:

Mer informasjon om praksisplasser for høsten 2020 vil bli oppdatert fortløpende frem mot søknadsfristen for SAP100 1. mai 2020.

Slik søker du

  • Søknadsfrist til emnet og tilknyttet praksisplass er 1. mai for praksis om høsten og 1. november for praksis om våren:
    Fyll ut elektronisk søknadsskjema. Merk at enkelte praksissteder kan ha tidligere søknadsfrister. 
  • Etter søknad til instituttet med frist 1. mai/1.november har enkelte praksissteder egne søknadsprosedyrer.
    Dette gjelder blant annet for praksis ved Innovasjon Norge. Se nærmere informasjon og følg lenke for å søke i informasjonen om det aktuelle praksisstedet. 

Du vil få svar på om du er nominert til eller har fått tildelt en praksisplass rundt 20. mai/20. november. 

Før praksisoppholdet

Etter en eventuell tildeling eller godkjenning av praksisplass og adgang til emnet SAP100 må du gjøre følgende:

  • Innen 1. juni (praksis om høsten) / 1. desember (praksis om våren): Fylle ut og få signert Erasmus+ Learning Agreement for Traineeships (ved praksis i Europa). Dette er en forutsetning for å få tildelt Erasmus+ stipend.
  • Følge eventuelle lokale retningslinjer og frister ved praksisstedet for registering av din «internship». Kontakt praksistedet for nærmere informasjon. 
  • Kontakte praksisstedet for å få hjelp til å finne bolig og avklare andre praktiske forhold. 
  • Tegne forsikring som også dekker praksisopphold. Vi anbefaler ANSA sin studentforsikring.

Eksempler på tidligere praksisplasser gjennom SAP100 (høsten 2019):

Praksis i bokindustrien

Emnet "Praksis i bokindustrien (samarbeid i høgare utdanning: Québec - Norge)" har et omfang på 5 studiepoeng og tas som en integrert del av et utvekslingsopphold ved UQAM i Québec, Canada.

Se emnebeskrivelsen til FRANPRAX og nettsidene for mer informasjon om emnets innhold og hvordan du søker opptak til emnet.