Hjem
Institutt for fremmedspråk
Internasjonal arbeidspraksis

Praksis i utlandet for språkstudenter

Er du interessert i å få internasjonal arbeidspraksis, utvikle språkkunnskapene dine og samtidig ta studiepoeng ved UiB? Institutt for fremmedspråk tilbyr to spennende emner med praksisopphold i utlandet.

Språkstudentar i arbeidspraksis
Med praksisopphold i utlandet utvikler du både språk - og arbeidslivskunnskap.
Foto/ill.:
Emil W. Breistein

Hovedinnhold

Det er mulig å ta to ulike emner som inkluderer praksisopphold i utlandet ved vårt institutt: "Språkstudentar i arbeidspraksis" (30 studiepoeng) og "Praksis i bokindustrien" (5 studiepoeng). 

Emnet SAP100 blir dessverre ikke tilbudt fra og med våren 2023. 

Språkstudenter i arbeidspraksis

Emnet SAP100 går fulltid over et helt semester og gir deg 30 studiepoeng. Studiepoengene kan inngå som del av utdanningen din ved UiB.  

Et faglig relevant praksisopphold på 9-12 uker (270 timer) ved en arbeidsplass i utlandet inngår som en del av emnet. Du blir i tillegg fulgt opp gjennom hele semesteret i form av nettbasert undervisning fra UiB. I den teoretiske og metodiske delen av emnet får du undervisning i hvordan du bruker fremmedspråket i arbeidslivet, hva interkulturell kommunikasjon og kompetanse er, hvordan du kan formidle budskap på en effektiv måte o.l.

Det er en forutsetning at du har god skriftlig og muntlig kompetanse i språket. For å kunne søke opptak til emnet og praksisplass, må du ha minimum 60 studiepoeng i det aktuelle fremmedspråket, med minst C i snitt. Morsmålskompetanse/realkompetanse i det aktuelle språket kan kompensere for manglende studiepoeng i fremmedspråket, men søkere må ha fullført minimum 60 studiepoeng før avreise.

Du finner mer informasjon om emnets innhold, krav til forkunnskaper og søknadsfrister i emnebeskrivelsen.

Praksisplasser

Du kan også skaffe din egen praksisplass og søke om å få denne godkjent av instituttet. Dette kan for eksempel være studentpraktikantstilling ved en ambassade, praksis i Arqus-alliansen, eller i en organisasjon, ved et universitet eller i en bedrift. 
Kontakt studieveileder@if.uib.no i god tid før søknadsfristen dersom dette er aktuelt for deg.

Slik søker du

  • Søknadsfrist til emnet og tilknyttet praksisplass er 1. mai for praksis om høsten og 1. november for praksis om våren:
    Fyll ut elektronisk søknadsskjema. Merk at enkelte praksissteder kan ha tidligere søknadsfrister for praksis. Fyll i tillegg ut søknadsskjema for SAP100
  • Etter søknad til instituttet med frist 1. mai/1.november har enkelte praksissteder egne søknadsprosedyrer.
    Dette gjelder blant annet for praksis ved Innovasjon Norge. Se nærmere informasjon og følg lenke for å søke i informasjonen om det aktuelle praksisstedet. 

Du vil få svar på om du er nominert til eller har fått tildelt en praksisplass senest 3 uker etter søknadsfristen.

Før praksisoppholdet

Etter en eventuell tildeling eller godkjenning av praksisplass og adgang til emnet SAP100 må du gjøre følgende:

  • Innen 1. juni (praksis om høsten) / 1. desember (praksis om våren): Fylle ut og få signert Erasmus+ Learning Agreement for Traineeships (ved praksis i Europa). Dette er en forutsetning for å få tildelt Erasmus+ stipend.
  • Følge eventuelle lokale retningslinjer og frister ved praksisstedet for registering av din «internship». Kontakt praksisstedet for nærmere informasjon. 
  • Kontakte praksisstedet for å få hjelp til å finne bolig og avklare andre praktiske forhold. 
  • Tegne forsikring som også dekker praksisopphold. Vi anbefaler ANSA sin studentforsikring.

Eksempler på tidligere praksisplasser gjennom SAP100:

Praksis i bokindustrien

Emnet "Praksis i bokindustrien (samarbeid i høgare utdanning: Québec - Norge)" har et omfang på 5 studiepoeng og tas som en integrert del av et utvekslingsopphold ved UQAM i Québec, Canada.

Se emnebeskrivelsen til FRANPRAX og nettsidene for mer informasjon om emnets innhold og hvordan du søker opptak til emnet.

Kontakt studieveileder@if.uib.no dersom du ønsker mer informasjon.