Hjem
Institutt for fremmedspråk
SAP100 - Internasjonal arbeidspraksis

Praksisplass ved Innovasjon Norge

Hovedinnhold

Innovasjon Norge tilbyr to praksisplasser for UiB-studenter høsten 2019: Ett internship ved sitt Paris-kontor og ett ved Milano-kontoret. Praksisen inngår som en del av emnet SAP100 ved IF.

Aktuelle oppgaver:
Prosjektarbeid, administrative oppgaver ved ulike arrangement, samle og analysere data, muntlig og skriftlig kommunikasjon, praktisk og administrativt kontorarbeid.

Søknadsprosess:
Søknadsfrist for praksisplass til høsten er 1. mai. Se generell informasjon om hvordan du søker her: https://www.uib.no/fremmedsprak/125904/praksisemner-ved-if

I tillegg til å søke instituttet om praksis og adgang til SAP100, må du følge Innovasjon Norge sine egne søknadsprosedyrer. Du finner viktig informasjon om søknadsprosessen for internship ved Innovasjon Norge sine kontorer i dokumentet nederst på denne siden.

Kvalifiserte søkere vil få tilsendt en lenke til Innovasjon Norge sin egen søknadsmal, samt mal for "Cover Letter". Dette må fylles ut og skal legges ved søknaden til Innovasjon Norge sammen med CV og referanser. Søkere vil få tilsendt en mal for "Cover Letter" i word (pdf under). 

Innovasjon Norge i Frankrike og Italia :
Vil du vite mer om hvilke aktiviteter og arrangement som foregår ved Innovasjon Norge sine kontor ute? Følg dem gjerne på Facebook og Instagram: 

https://www.facebook.com/innovationnorwayfrance/

https://www.facebook.com/InnovationNorwayItaly/ 
https://www.instagram.com/visitnorway_it/?hl=en