Hjem
Institutt for fremmedspråk
SAP100 - Internasjonal arbeidspraksis

Praksisplass ved Erich Kästner Musuem, Dresden

Erich Kästner Museum, Dresden
Foto/ill.:
Silje Grønner Stang, UiB

Hovedinnhold

Erich Kästner Museum i Dresden tilbyr praksisplass for en student våren 2020.
Praksisen inngår som en del av emnet SAP100 ved IF. 
 

Aktuelle oppgaver: Skriftlig og muntlig informasjonsarbeid og andre administrative oppgaver knyttet til museets virksomhet, museumsvert, arkiv, planlegge og gjennomføre arrangement m.m.

Se dokumenter under for mer informasjon om Erich Kästner Museet. 

For informasjon om søknadsprosess, se her: 
https://www.uib.no/fremmedsprak/125904/praksisemner-ved-if