Hjem
Institutt for fremmedspråk

Fragmenter av fortid: Historiens rolle i russisk samtidslitteratur

Et arrangement i serien "Åpne forelesninger" på russisk

Illustrasjonsfoto: Ingunn Lunde, Fragmenter av fortid.
Foto/ill.:
Illustrasjonsfoto: Ingunn Lunde, Fragmenter av fortid: Historiens rolle i russisk samtidslitteratur, Dreyers forlag, 2019.

En av de mange «vendingene» i russisk politikk, kultur og samfunnsliv fra omkring årtusenskiftet er den vi ser i kulturpolitikken, og da kanskje først og fremst i historiepolitikken og minnekulturen. Eksempler fra de siste tiårene – fra lærebøker i historie til minnesmerker og utstillinger – viser hvordan fortiden og historien for styresmaktene fremstår som en ressurs, en symbolsk kapital, der patriotisme, historisk kontinuitet og nasjonal enhet står i høysetet.

Også litteraturen kan ses som en del av den kollektiveerindringskulturen, om enn ofte med en mindre tydelig agenda. I Russland har skjønnlitteraturen og dens forfattere tradisjonelt spilt en viktig rolle i samfunnsdebatten og på 2000-tallet har elementer av denne tradisjonen gjenoppstått i nye former. Foredraget analyserer russiske prosaverker fra 1999–2018 med henblikk på hvordan de tematiserer, bearbeider eller setter spørsmålstegn ved fortiden, både det 20. århundrets totalitære erfaringer og den fjernere fortiden, tilbake til 1400- og 1500-tallet. Litteraturens bud på å få bukt med historien er sjelden enkle, men desto mer spennende.

Ingunn Lunde gir ut boken Fragmenter av fortid: Historiens rolle i russisk samtidslitteratur på Dreyers forlag høsten 2019.