Hjem
Institutt for fremmedspråk

Hovedinnhold

Instituttleder har øverste beredskapsansvar, med administrasjonssjef som stedfortreder.

 

I en beredskapssituasjon ved instituttet må fakultetsdirektør varsles, og fakultetets beredskapsplan vil iverksettes. 

Beredskapssituasjoner

  • Brann og eksplosjon
  • Innbrudd/skadeverk (f.eks. knuste vinduer)
  • Skade/akutt sykdom på ansatt, student eller gjesteforsker i forbindelse med aktivitet i regi av UiB på stedet.
  • Skade/akutt sykdom på ansatt, student eller gjesteforsker i forbindelse med aktivitet i regi av UiB andre steder.
  • Terrorhandling, trussel eller hendelser som kan eskalere
  • Uvedkommende i bygget
  • Lekkasje/vannskade

 

Varslingsrutiner

Brann og eksplosjon

Oppgaver

Ansvarlig

Momenter

Varsling

Observatør/alle

Ring Brannvesen 110

Slukking

Observatør/alle

Hvis mulig/trygt, forsøk å slukke brannen

Evakuering

Alle

Bruk nærmeste rømningsvei

Samlingsplass

Plassansvarlig/alle

Samles på oppgitt samlingsplass

 

Innbrudd/skadeverk

Oppgaver

Ansvarlig

Momenter

Varsling

Observatør

Ring Politi 112

Varsle leder 99 25 59 65

 

Skade/akutt sykdom lokalt

Oppgaver

Ansvarlig

Momenter

Varsling

Observatør

Ring Ambulanse 113

Førstehjelp

Observatør

Iverksett førstehjelp

Varsling

Observatør

Varsle leder 99 25 59 65

 

Skade/akutt sykdom ved reise

Oppgaver

Ansvarlig

Momenter

Varsling

Meldingsmottaker

Varsle leder 99 25 59 65

 

Terrorhandling, trussel eller hendelser som kan eskalere

Oppgaver

Ansvarlig

Momenter

Varsling

Observatør/

meldingsmottaker

Ring Politi 112

Varsle leder 99 25 59 65

Evakuering

Observatør/

meldingsmottaker

Iverksett evakuering ved alvorlige trusler/ truende adferd

 

Uvedkommende i bygget

Oppgaver

Ansvarlig

Momenter

Varsling

Observatør

Ring vakttelefonen 55 58 80 81

 

Lekkasje/vannskade

Oppgaver

Ansvarlig

Momenter

Varsling

Observatør/

meldingsmottaker

Ved store mengder vann: ring Brannvesen 110

Varsle styrer 99 25 59 65

Varsling

Observatør/

meldingsmottaker

Ved små mengder vann: ring drift 55 58 94 50

Varsle leder 99 25 59 65

 

Mediehenvendelser

Ved mediehenvendelser knyttet til krisesituasjoner, henvis til instituttleder.