Hjem
Institutt for fremmedspråk
disputas

Disputas: Inger-Anne Søfting (engelsk litteratur)

Inger-Anne Søfting disputerer for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen fredag 27. mars. Følg disputasen på nett!

Avhandlingens tittel

"Genre Polyphony in African American Literature"

Opponenter:

  1. Professor Danuta Fjellstad, , Uppsala universitet
  2. Professor Dr. Carmen Birkle, Universität Marburg

Leder av komiteen

Professor Lene M Johannesen

Disputasleder

Professor Randi Koppen

Digital disputas

Velkommen til digital disputas! Disputasen blir holdt i kommunikasjonsplattformen Teams. For å delta som tilhører på disputasen, klikker du på denne lenken: https://tinyurl.com/whozlpl

Alle som bruker lenken vil få opp møtet i sin nettleser (eller Teams, for de som har det installert). Publikum bes passe på at kamera og mikrofon er avslått (mutet). Dette gjør du i skjermbildet du får opp når du klikker på lenken over.

Diputasen blir holdt på engelsk.