Hjem
Institutt for fremmedspråk
Åpen forelesning

Ingunn Lunde: «Sannheten om krigen»: Andre verdenskrig i russisk litteratur

Velkommen til åpen forelesning ved russiskfaget!

Illustrasjonsfoto
Foto/ill.:
RIA Novosti archive, image #844 / Zelma / CC-BY-SA 3.0 / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)

Russlands seier i andre verdenskrig var en av de helt grunnleggende, identitetsskapende «store fortellingene» i sovjetperioden, og krigen troner fortsatt øverst i dagens offisielle russiske minnekultur. Bølgene i drakampen om den rette historieforståelse (eller «historiske sannhet») som vi har sett i Russland de siste tiårene kan følges bakover gjennom hele sovjethistorien, og andre verdenskrig har alltid stått i en særstilling. De ulike retningene blir tydeligere, men også langt mer nyanserte, om vi flytter perspektivet fra statsideologi og politikk til kulturfeltet. Her er det særlig skjønnlitteraturen, både i sine offisielle og uoffisielle former, som har bidratt til å forme «fortellingen om krigen». Forelesningen går gjennom «krigslitteraturen» fra 1940-årene og fremover. Skrives det egentlig skjønnlitteratur om «Den store fedrelandslitteraturen» i dag?

Arrangementet er digitalt - info/lenke kommer.

Åpent for alle interesserte.

 

Høstens åpne forelesninger ved russiskfaget:

2. september kl 14.15-15: Kåre Johan Mjør: Russland som sivilisasjon

14. oktober kl 14.15-15: Ingunn Lunde: «Sannheten om krigen»: Andre verdenskrig i russisk litteratur

4. november kl 14.15-15: Johanne Kalsaas: Antrollpologi: På feltarbeid i mørke avkroker av russisk internett